VII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy, zwołana w trybie nadzwyczajnym (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym).

Porządek sesji będzie przebiegał w sposób następujący:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2019.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B”.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.