„Edukacyjna Giełda – jaką szkołę, zawód wybrać”

Rokrocznie uczniowie klas trzecich gimnazjum, a obecnie także uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące ich przyszłości. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, nasza szkoła realizuje wiele działań, które mają na celu wprowadzenie młodych ludzi w sferę podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji i dokonywania wyborów zawodowych. Już od początku roku szkolnego uczniowie uczestniczą w zajęciach doradztwa zawodowego prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a młodzież za pomocą kwestionariuszy ankiet i testów określa swoje zdolności , zainteresowania, umiejętności i inne predyspozycje ważne do wyboru konkretnej szkoły i zawodu. Zajęcia te pomagają w poznaniu osobowości, inteligencji zawodowej, a także umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. W poradnictwo zawodowe włączają się także wychowawcy, którzy w lutym przedstawili rodzicom informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Aby pomóc młodzieży w podjęciu tych trafnych decyzji szkoła organizuje od kilku lat przedsięwzięcie pt. „Edukacyjna Giełda – jaką szkołę, zawód wybrać”, które to jest podsumowaniem całego procesu doradczego. Impreza ta cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców. Liczna grupa młodzieży z klas ósmych i trzecich gimnazjum czuwała nad sprawami porządkowymi i przygotowaniem poczęstunku dla zaproszonych gości. Szczególne podziękowania kieruję do uczniów i ich rodziców, którzy zatroszczyli się o przygotowanie napojów i słodkiego poczęstunku:

8a: Karol Turowski, Anna Dziewiątkowska, Wiktoria Wróblewska,

8b: Michalina Gajewska, Julia Sobotko, Mateusz Cholewski, Olaf Jankowski,

8c: Angelika Poskrobko, Izabela Sikorska,

3a gimnazjum: Zuzanna Grądzka,

3b gimnazjum: Michał Woźniak, Kinga Marciszewska, Amelia Szumska, Weronika i Wiktoria Mróz, Paulina Bartoszewicz, Aleksandra Ambrożewicz, Rafał Ciereszko,

3c gimnazjum: Julia Makal, Michalina Jarocka,

3d gimnazjum: Aleksandra Jakuć, Hanna Czulewicz, Gabriela Lenczewska, Piotr Gawryluk, Michał Kaczmarek, Michał Mróz, Jakub i Tomasz Sienkiewicz, Adrian Jabłoński.

W przygotowanie giełdy włączyli się także nauczyciele, pan Piotr Smalak, zajmował
się nagłaśnianiem na sali, pani Barbara Raczkowska – Bobek udostępniła dekoracje, pani Anna Kozłowska zaprojektowała zaproszenia dla gości, zaś ks. Kamil Przymierski z młodzieżą zaangażował się w ustawianiu i sprzątaniu stoisk wystawienniczych. W przygotowaniu całego przedsięwzięcia pomagał cały personel administracyjno –gospodarczy, sekretarze szkoły oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, którymi opiekowała się pani Joanna Czarnecka. „Giełdę” zainaugurowała pani Dyrektor Ewa Zawistowska, która powitała przybyłych gości, życząc wszystkim owocnych spotkań, przemyślanych decyzji i miłej atmosfery. Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły programowo wyższe perfekcyjnie przygotowały się do spotkania z uczniami. Były pokazy kulinarne, fryzjerskie, pokazy robotyki, zdrowej żywności i sprawnościowe. Młodzież mogła podziwiać każdą szkołę od wewnątrz za pomocą laptopów i odpowiednio przygotowanych prezentacji. W czasie prezentacji zagościły u nas następujące szkoły:

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 w Białymstoku
Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku
Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku
Prywatne Liceum Ogólnokształcące NWSP w Białymstoku
Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Białymstoku
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
XIII Liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku
Szkoły i Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku
Technikum Usług Fryzjerskich DEHAG w Białymstoku
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S.W. Bryły w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J Groszkowskiego w Białymstoku
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku
Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku
Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
Zespół Szkół Rolniczych im. S. Karpowicz w Krzyżewie
Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku.

Giełda Szkół jest podsumowaniem całorocznej pracy wszystkich, którzy pomagają młodym ludziom w podjęciu trafnych decyzji związanych z dalszą nauką i wyborem zawodu. Jest to najlepszy sposób uzyskania pełnego zakresu informacji zawodowej i edukacyjnej w jednym czasie i w jednym miejscu.

Małgorzata Czulewicz
Fot. Weronika Mróz