Budowa węzła Porosły – czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową węzła Porosły informujemy, że czekają nas poważne zmiany w organizacji ruchu. Nowe zasady obowiązują od 23 kwietnia.

W związku z budową węzła drogowego w Porosłach, od dnia 23 kwietnia zostanie wyłączony ruch drogowy:
– na al. Jana Pawła II – na odcinku od ul. Elewatorskiej do przejazdu kolejowego;
– nastąpi zamknięcie ul. Narodowych Sił Zbrojnych – na odcinku od ul. Komisji Edukacji Narodowej do Alei Jana Pawła II.

W wyniku zamknięcia ruchu na tych ulicach, zostały wyznaczone objazdy. Prosimy zwracać uwagę na znaki.

WJAZD DO BIAŁEGOSTOKU OD STRONY WARSZAWY odbywać się będzie:

– nowo wybudowaną tymczasową drogą serwisową po stronie północnej, łączącą drogę krajową nr 8 z ul. gen. F. Kleeberga (od miejscowości Porosły do ulicy gen. F. Kleeberga);
– dojazd do ul. Elewatorskiej nową drogą serwisową po południowej stronie ciągu drogi krajowej nr 8 i Alei Jana Pawła II;
– z uwagi na zamknięcie ul. Narodowych Sił Zbrojnych na odcinku od ul. Komisji Edukacji Narodowej do al. Jana Pawła II wjazd z kierunku Ełku odbywać się będzie ulicami: gen. F. Kleeberga – Hugona Kołłątaja – Konstytucji 3 Maja – Aleja Jana Pawła II.

WYJAZD Z BIAŁEGOSTOKU odbywać się będzie:

w kierunku Warszawy – nowo wybudowaną jezdnią łączącą al. Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych w kierunku ul. gen. F. Kleeberga;
– z ul. Elewatorskiej drogą serwisową, biegnącą analogicznie jak wjazd do drogi serwisowej, łączącej DK nr 8 z ul. gen. F. Kleeberga.

Nad sprawnym przebiegiem ruchu, zwłaszcza na początku, czuwać będą strażnicy miejscy, policja, a także pracownicy wykonawcy.

Nowa organizacja ruchu dotyczyć będzie także zmian w kursowaniu linii autobusowych:

– kursowanie linii 14 zostanie zawieszone,
– linia 4 zmieni trasę i zastąpi linię 14 na trasie: osiedle Starosielce – centrum Białegostoku,
– dojazd do ul. Elewatorskiej zabezpieczy, utworzona na czas budowy linia nr 50, kursująca na trasie Elewatorska – ks. J. Popiełuszki – Hetmańska – Al. Jana Pawła II,
– trasa linii 103 ulegnie zmianie w obrębie miejscowości Łyski i Porosły oraz w Białymstoku (szczegółowo piszemy o tym TUTAJ).

Szczegółowe informacje o nowych trasach i przystankach można będzie znaleźć na stronie: www.komunikacja.bialystok.pl.

Wprowadzone 23 kwietnia zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać do końca 2019 roku. Przebudowa węzła Porosły ma zakończyć się w połowie 2020 roku.

Na podstawie: www.bialystok.pl/UM