Życzenia Wielkanocne

SZANOWNI PAŃSTWO!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć serdeczne życzenia: pokoju i wiary.

Niech piękny czas Świąt przepełnią cenne chwile refleksji
i spotkań z Najbliższymi,
niech zasłużony odpoczynek doda sił i zmotywuje
do podejmowania kolejnych wyzwań,
a wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste
i zawodowe.
WESOŁEGO ALLELUJA!
życzą
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys


Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi
naszej codzienności,
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić
szczęśliwym.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień, życzy z modlitwą serdeczną,

w imieniu kapłanów parafii katolickiej w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
Błogosławionej Paschy Chrystusowej – zdrowia, radości, dobra oraz Bożego pokoju,

życzy ks. prot. Andrzej Bołbot


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz radosnego przebywania
w gronie rodzinnym;

Zarząd Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała


Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem
duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z radosnym Alleluja;

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy


Szanowni Mieszkańcy
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz
dużo spokoju, radości, miłości oraz rodzinnej atmosfery
w blasku zmartwychwstałego Chrystusa.

Zarząd i Pracownicy ZECWiK


Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
świąt Wielkanocy, dobrych spotkań
w rodzinnym gronie, a także ciekawych
wydarzeń kulturalnych i sportowych

życzą dyrektor M-GCKiS w Choroszczy
wraz z pracownikami


Wielu Błogosławieństw od Zmartwychwstałego,
Spokojnych i Rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy
zespół redakcyjny „Gazety w Choroszczy”