Święto Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy, 
Szanowni Radni i Sołtysi Gminy Choroszcz!

W dniu Święta Samorządu Terytorialnego proszę przyjąć serdeczne wyrazy szacunku i uznania dla Państwa codziennej pracy i zaangażowania na rzecz Gminy Choroszcz.

Cieszę się, że wspólnie możemy budować zespół, który swoją wiedzę, ambicje i aspiracje pokłada w podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Choroszcz. Wszyscy z nas, na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, my-pracownicy wraz z mieszkańcami uczestniczymy w budowaniu naprawdę ważnej sprawy: dzisiejszej tożsamości i przyszłej historii naszej Małej Ojczyzny.

Życzę, by dzisiejsze święto było radosne i pełne refleksji o dobrze wykonanych obowiązkach, życzę wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudów. Niech wzajemna współpraca i solidarność, a przede wszystkim poczucie, że wszelkie idee, jakie realizujemy i związany z tym podejmowany trud służą Dobru Wspólnemu.

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy