Uczniowie ze Złotorii podążyli szlakiem bohaterów Kamieni na Szaniec

Projekt edukacyjny pn. „Szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego” wykonali uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Złotorii. Głównym jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, które służą identyfikacji narodowej i kulturowej oraz przygotowują do życia w społeczeństwie.

Realizację projektu rozpoczęła wycieczka edukacyjna klas V-VIII do Warszawy szlakiem bohaterów lektury „Kamienie na szaniec”, czyli Zośki, Rudego i Alka, zorganizowana 3 kwietnia br. Przybliżyła ona uczniom miejsca, wydarzenia oraz postacie opisane przez Aleksandra Kamińskiego, jak również pozwoliła poznać historię okupowanej Warszawy i jej mieszkańców.

Na trasie zwiedzania znalazły się miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu, opisane w książce: Plac Unii Lubelskiej – gdzie została namalowana przez Rudego słynna kotwica na Pomniku Lotnika, Krakowskie Przedmieście – gdzie miała miejsce najgłośniejsza akcja Małego Sabotażu, czyli usunięcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika, Ulica Podwale – i opisany w książce pomnik Jana Kilińskiego, Plac Marszałka Piłsudskiego, Ogród Saski, Plac Małachowskiego – gdzie nastąpiło zerwanie hitlerowskich flag z Gmachu „Zachęty”. Dzięki zwiedzaniu Warszawy z przewodnikiem, uczestnicy wycieczki przypomnieli sobie plan oraz przebieg Akcji Pod Arsenałem, czyli brawurowego odbicia z niemieckiego transportu więźniów z Pawiaka, w tym Janka Bytnara „Rudego”; poznali również akcję zabicia Franza Kutchery – zwanego „katem Warszawy”. Ponadto zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsce nauki bohaterów lektury, czyli dzisiejsze Liceum im. Stefana Batorego. Odwiedzili także Cmentarz Powązki Wojskowe – miejsce wiecznego spoczynku „Zośki”, „Alka” i „Rudego” oraz autora książki Aleksandra Kamińskiego oraz innych bohaterów, którzy zginęli w czasie niemieckiej okupacji. Zobaczyli również miejsce, w którym pochowany został wybitny młody poeta Krzysztof Kamil Baczyński.

Po powrocie z wycieczki uczniom starszych klas zostały przydzielone zadania, które wykonywali podzieleni na trzy grupy. Końcowym efektem pracy uczniów był reportaż składający się z trzech części, przedstawiony 1 czerwca 2019r. – w dniu podsumowania projektu

Realizacja projektu „Szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego” stała się podróżą do innego świata. Dzięki wspólnej pracy, uczniowie przenieśli się w inną epokę, by poznać bohaterstwo młodych ludzi brutalnie rzuconych w wir wojny, którzy wiedzieli, czym jest honor, braterstwo i śmierć za ojczyznę, jednocześnie pragnących żyć, jak wszyscy młodzi ludzie w wolnym kraju. Głęboko w świadomości współczesnej młodzieży utkwiły słowa, że warto dobrze się uczyć, żeby mieć lepsze życie.

***

Wyjazd w ramach projektu pn. „Szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego” został dofinasowany w wysokości 50% dzięki Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz oraz założeń kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 realizowanych w Gminie Choroszcz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Koordynatorzy projektu
SP Złotoria