EdukacjaKulturaMiasto i Gmina

Gminny konkurs plastyczno-literacki „Ja za 20 lat” rozstrzygnięty

Mikrobiolog, kosmonauta, nauczycielka, tancerka, piosenkarka, grafik komputerowy… Lista pomysłów nie jest zamknięta, bo i nieskrępowaną wyobraźnią, śmiałym oddawaniem się marzeniom, a także szerokim spojrzeniem na swoją przyszłość wykazali się uczestnicy gminnego konkurs plastyczno-literackiego „Ja za 20 lat”.

Konkurs skierowany był do uczniów z terenu gminny Choroszcz, a zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Złotorii wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach kampanii ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 czerwca 2019.

W pracach komisji konkursowej brali udział: Dyrektor SP Złotoria – Pani Monika Prejzner, Kierownik M-GOPS w Choroszczy – Pani Małgorzata Kiryluk, nauczycielka plastyki SP Złotoria i opiekunka świetlicy plastycznej – Pani Joanna Czarnecka, a także nauczycielka j. polskiego SP Złotoria – Pani Anna Radziszewska.

Do konkursu plastycznego, najwięcej prac, bo aż 22 napłynęło od młodzieży w wieku 12-16 lat (III kategoria konkursowa). I tu nagrody podzielono w sposób następujący:

I miejsce:

• Weronika Tworkowska, 16 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Czulewicz)
• Karolina Jabłuszewska, 16 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Anny Kozłowskiej)

II miejsce:

• Paulina Dąbrowska, 14 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Czulewicz)
• Magdalena Wiśniewska, 15 lat (SP Złotoria, pod kierunkiem Barbary Bobek)

III miejsce:

• Martyna Popko, 13 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Czulewicz)

W II kategorii – dzieci w wieku 8-11 lat nadesłano 20 prac plastycznych. Wśród nich zwycięzcami zostali:

I miejsce:

• Sylwester Zagórski, 8 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Urszuli Kuleszy)

II miejsce:

• Weronika Sarnacka, 10 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Czulewicz)
• Filip Dziejma, 8 lat (SP Kruszewo pod kierunkiem Urszuli Kuleszy)
• Natalia Sosnowska, 10 lat (SP Złotoria, pod kierunkiem Iwony Roszkowskiej)

III miejsce

• Gabriela Bołtruczyk, 8 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Krystyny Krysiewicz)

W I kategorii – dzieci w wieku do 7 lat złożono 12 prac plastycznych. Pośród nich nagrody przypadły:

I miejsce

• Zuzanna Sarnacka, 7 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Cieśluk)

II miejsce

• Natalia Dzięgielewska, 7 lat (SP Złotoria, pod kierunkiem Renaty Łukszy)

III miejsce

• Amelia Krysiewicz, 6 lat (SP Choroszcz, pod kierunkiem Małgorzaty Cieśluk)

Konkurs literacki podzielono na dwie kategorie wiekowe, w których przyznano:

* I kategoria – dzieci w wieku 10-13 lat:

– I miejsce: Weronika Radłowska, 13 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Doroty Łukaszewicz)

* II kategoria – młodzież w wieku 14-16 lat:

I miejsce: Szymon Trypuz, 15 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Doroty Łukaszewicz)

II miejsce: Łukasz Iwaszczuk, 15 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Doroty Łukaszewicz)

III miejsce: Przemysław Perkowski, 14 lat (SP Kruszewo, pod kierunkiem Doroty Łukaszewicz)

Prace laureatów zostały umieszczone w holu Szkoły Podstawowej w Złotorii. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Komisja gratuluje pomysłowości i zdolności plastycznych oraz literackich wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy wszystkim opiekunom prac za zaangażowanie!

Jednocześnie informujemy, że wszystkie nadesłane prace zostaną przekazane na ogólnopolski konkurs Zachowaj Trzeźwy Umysł „Ja za 20 lat”. Rozstrzygnięcie tego etapu konkursu nastąpi 30 sierpnia 2019 roku i zostanie ogłoszone na stronie internetowej programu.

Zapraszamy wszystkich do dalszej współpracy i udziału w konkursach plastycznych i literackich w przyszłym roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020.

Koordynator konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019