Komunikaty

Staż w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Zapraszamy na staż do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w dziale Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Choroszczy na stanowisku młodszy bibliotekarz lub młodszy instruktor. Czas stażu: 6 miesięcy.

Każdy stażysta lub stażystka w ramach obowiązków:

 • pozna ogólne zasady funkcjonowania Biblioteki, w tym: wiedzę na temat działania wypożyczalni i czytelni, kontakt z czytelnikami i pomaganie im w kwerendzie, czuwania nad ruchem książek, a także praktykę w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
 • poszerzy wiedzę o pracy w kulturze oraz uczestniczeniu w twórczej edukacji kulturalnej lokalnej społeczności
 • będzie współtworzyć imprezy i warsztaty kulturalne oraz promować wydarzenia kulturalne w działach Bibliotecznym i Promocji Kultury i Edukacji

WYMAGANIA:

– rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna (warunek niezbędny).

-Staż mogą odbyć osoby w wieku do 30 lat (warunek niezbędny).

 

KIERUNKI STUDIÓW

Bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, filologia polska, historia, pedagogika, artystyczne i pokrewne oraz historyczno-socjologiczne

 

DODATKOWE WYMAGANIA

  • dobra znajomość języka polskiego
  • umiejętność redagowania tekstów
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • otwartość na innych ludzi
  • znajomość pakietu Microsoft Office/Open Office

  • mile widziana znajomość jęz. angielskiego

 

Staż to możliwość zdobycia cennego doświadczenia, poznania w praktyce jak funkcjonują domy kultury, nawiązania nowych kontaktów i realizacji swoich pasji. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lipca 2019 r. CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: biblioteka@choroszcz.pl w tytule wpisując: „STAŻ 2019”.