Szacowanie strat w wyniku suszy na terenie Gminy Choroszcz rozpoczęte

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy opracował i opublikował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w województwach Polski oraz określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla konkretnych upraw. Susze nie ominęły województwa podlaskiego, a także gminy Choroszcz. W związku z wyjątkowo niekorzystną sytuacją, Gmina Choroszcz podjęła działania zmierzające do uruchomienia procesu szacowania strat w rolnictwie w związku z długotrwale trwającą suszą.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) przedstawił najnowsze wyniki bilansu wodnego dla całego kraju – z bilansem można zapoznać się TUTAJ). Na tej podstawie, w okresie ostatniego raportowania, od 11 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

IUNG-PIB ponadto przedstawił szczegółowe mapy obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw dla obszaru Polski – mapy, obrazujące aktualny stan upraw, można zobaczyć TUTAJ.

W związku z powyższym Gmina Choroszcz podjęła działania zmierzające do uruchomiania procesu szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą. W dniu 05.07.2019r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą. W dniu 12 lipca 2019 roku Wojewoda Podlaski powołał Komisję ds. szacowania strat. To oznacza, że rolnicy w gminie Choroszcz, których gospodarstwa ucierpiały z powodu suszy, mogą składać odpowiednie wnioski.

Druki wniosków dostępne są:

– w postaci papierowej – w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w dwóch miejscach: przy Biurze Podawczym oraz w pok. nr 9;
– w postaci elektronicznej – wnioski dostępne są TUTAJ (wnioski znajdują się w kategorii „Załączniku do karty”).

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej