Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

Matki 

Pani

Dorocie Tomickiej 

– Kierownik Wydziału Organizacyjnego,

Wieloletniej Pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy 

składają

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys 

Radni Rady Miejskiej w Choroszczy 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy
Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Dyrekcja i pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy