Nowa droga w Porosłach otwarta!

Nowa nawierzchnia, wyniesione skrzyżowania z kostki kamiennej, nowe, wygodne chodniki dla pieszych, wybudowane i przebudowane zjazdy na posesje, wykonane rowy i przepusty pod zjazdami, a także to, czego nie widać: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna – oto walory nowej drogi gminnej powstałej w Porosłach w gminie Choroszcz.

Otwarcie drogi odbyło się we wtorek 23 lipca u skrzyżowania ulic Sportowej i Słonecznej. Ten historyczny moment dla miejscowości Porosły odbył się z udziałem władz Gminy Choroszcz: Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, Zastępcy Burmistrza – Grzegorza Gabriana, Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty Marleny Jeżerys oraz choroszczańskich radnych wraz z radną okręgu Porosły Barbarą Walesiuk, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w osobie Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego – Roberta Jabłońskiego, przedstawicieli Powiatu Białostockiego w osobie radnego Rafała Łady, Dyrektor Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny – Doroty Perło, księży dwojga kościołów: Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Białymstoku – ks. Piotra Wojnacha, oraz Proboszcza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Starosielcach – ks. mitrata Jana Troca, przedstawicieli wykonawców robót – Mateusza Smyka z firmy Strabag oraz inspektora nadzoru – Piotra Dzierżanowskiego z firmy Dro Inwest, ale przede wszystkim z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Porosły z sołtysem Kazimierzem Zajkowskim na czele.

Droga gminna w Porosłach powstawała w dwóch etapach: w 2018 i 2019 roku. Obecnie czekamy na realizację trzeciego etapu, przy czym ten leży po stronie miasta Białystok, jako że droga w Porosłach ma docelowo połączyć się z ulicą Elewatorską w Białymstoku. W przyszłości więc gmina Choroszcz i miasto Białystok wzbogacą się o nowy przejazd, a mieszkańcy o nowy, funkcjonalny, omijający drogę krajową S8, łącznik.

W ręce naszych mieszkańców oddaliśmy kolejną inwestycję drogową – nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – na którą mieszkańcy Porosłów czekali długo. Nowy odcinek jest profesjonalnie wykonany, a także wyposażony we wszystkie sieci i instalacje oraz udogodnienia, jakie droga w dzisiejszych czasach mieć powinna. Już dziś usprawnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców miejscowości, a w niedalekiej przyszłości – jak tylko powstanie łącznik do ulicy Elewatorskiej – stanie się jednym z ważniejszych przejazdów pomiędzy gminą Choroszcz a miastem Białystok – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Blisko kilometr inwestycji drogowej w Porosłach kosztował ponad 6,4 mln zł. Gmina Choroszcz uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w wysokości ponad 2,2 mln zł. Pozostałą część kwoty – ponad 4,1 mln zł Gmina Choroszcz pokryła ze środków własnego budżetu.

UM