KomunikatyMiasto i Gmina

Zakończył się długotrwały spór sądowy wewnątrz Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy

Zakończył się długotrwały spór sądowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Choroszczy a poprzednim Zarządem Spółdzielni. Przypomnijmy: przedmiotem sporu były parkingi wybudowane przez poprzedni Zarząd Spółdzielni przy blokach spółdzielczych nr 1, 1A i 1B przy Alei Niepodległości, które, zdaniem obecnego Zarządu, zostały wybudowane nielegalnie, a ich budowa była nieuzasadniona. Z powyższych powodów obecny Zarząd domagał się od byłego Zarządu zapłaty 75 tys. zł.

W dniu 13 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 1 marca 2018 roku i tym samym oddalił apelację Spółdzielni. Sąd Okręgowy oddalił wszystkie zarzuty obecnego Zarządu, uznając je za chybione bądź bezzasadne. Sąd Okręgowy między innymi stwierdził, że: „Sąd I instancji wydał trafne rozstrzygnięcie na podstawie wszechstronnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, a odmienne twierdzenia apelacji nie mogły zyskać aprobaty”, podniósł także, że obecny Zarząd Spółdzielni nie wykazał żadnego naruszenia któregokolwiek ze wskazywanych przepisów prawa czy postanowień Statutu Spółdzielni, stąd też nie wykazał ani jednej z przesłanek odpowiedzialności członków ówczesnego Zarządu za zaistniałą sytuację.

Wyroki sądów obu instancji dla obecnego Zarządu Spółdzielni są nie tylko niekorzystne, lecz wręcz druzgocące – zarówno w kwestii merytorycznej, jak też finansowej. Spółdzielnia w Choroszczy nie dość, że nie otrzyma żądanej – bez uzasadnionego powodu – kwoty 75 tys. zł, to będzie musiała ponieść koszty związane z postępowaniem sądowym. Same koszty zastępstwa procesowego w obu instancjach Sądy ustaliły na łączną kwotę 30 543 zł!