Nielegalnie pobierasz wodę – tracimy wszyscy

Widzimy jak drastyczne zmiany zachodzą w pogodzie i w środowisku, jak bardzo jest sucho, a także jak w wielu miastach w Polsce samorządy limitują mieszańcom dostęp do wody. Gmina Choroszcz tego jeszcze nie robi, choć z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w 2016 roku. Jednocześnie jednak obserwuje się w gminie nielegalne pobory wody. Uczulamy i prosimy: jeśli Ty lub Twój sąsiad nielegalnie pobiera wodę – tracimy wszyscy.

Woda nielegalnie pobierana z hydrantów na terenie gminy Choroszcz jest obserwowana przez nowoczesne systemy zainstalowane w choroszczańskim ZECWiKu; jej nielegalne zużycie nie jest więc niewidoczne i nie odbywa się tak, że nikt tego nie widzi. Co więcej, taki proceder jest nie tylko złamaniem prawa, ale skutkuje znacznym pogorszeniem jakości wody – w trakcie tego procesu dochodzi do zerwania osadu w rurach, a to z kolei powoduje, że woda w kranach mieszkańców gminy leci brudna. O niezadowolenie i mieszkańców i użytkowników nie trudno.

ZECWiK w Choroszczy cały czas pracuje nad tym, aby jakość wody w gminie Choroszcz spełniała dopuszczalne normy jakościowe i ilościowe – tłumaczy Prezes ZECWiK Mariusz Wróbel. Sieć wodociągowa jest systematycznie płukana, a nowa stacja uzdatniania wody jest pod nieprzerwaną kontrolą służb ZECWiK i Sanepidu – dodaje. Ale jesteśmy bezsilni, jeśli mieszkańcy nie myślą o innych i w sposób nielegalny pobierają wodę z gminnych hydrantów – konkluduje Prezes ZECWiK.

Aby przeciwdziałać nielegalnemu procederowi z jednej strony, a także niezadowoleniu mieszkańców z powodu złej jakości wody – z drugiej, gmina Choroszcz podjęła konkretne działania: przy udziale straży pożarnej hydranty w newralgicznych miejscach w gminie Choroszcz zostały zaplombowane. Pozostałe także będą sukcesywnie zabezpieczane.

Hydranty, które zostały zaplombowane, znajdują się na prywatnych posesjach. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieuprawnego zerwania plomb, grożą konsekwencje karne i finansowe.

Zarząd ZECWiK