Dzień Seniora

W środę 21 października popołudnie w Choroszczy było zdecydowanie bardziej pogodne i słoneczne niż wskazywała pora roku. Wszystko za sprawą naszych drogich seniorów zrzeszonych w Kole Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy. Do świetlicy gościnnej strażnicy choroskiej OSP, aby złożyć serdeczne życzenia seniorom przybyli i młodsi, i starsi uczniowie Zespołu Szkół w Choroszczy.

Podarowali oni piękne piosenki i laurki, do życzeń dołączyli również reprezentanci choroskiego samorządu – Robert Wardziński burmistrz Choroszczy i Jacek Dąbrowski przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej wraz z małżonką.

Na ręce Ireny Sakowicz prezes Koła Emerytów i Rencistów nr 15 kwiaty z najlepszymi życzeniami złożyła też Elżbieta Wróblewska kierownik Biblioteki Publicznej, Przemysław Waczyński dyrektor Centrum Kultury i Sportu oraz Grzegorz Krysiewicz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała. Po części artystycznej, życzeniach i posiłku nastąpiła długo wyczekiwana pora rozrywki tanecznej. Seniorom życzymy redakcyjnie wszelkiej pomyślności!

WJC, fot. Jacek Romanowski