Złotoria ponownie najlepsza w Gminnych zawodach OSP!

W niedzielę 8 września br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Złotorii odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których z terenu gminy Choroszcz udział wzięło jedenaście drużyn z ośmiu jednostek OSP, w tym: osiem drużyn męskich, jedna drużyna kobieca oraz dwie drużyny młodzieżowe. Gospodarze obronili tytuł, a Puchar Przechodni Burmistrza Choroszczy ostatecznie przeszedł na własność OSP Złotoria, jako że wygrała ona zawody już po raz trzeci.

W zawodach gminnych maja prawo startu drużyny ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Choroszcz. W tegorocznych udział wzięłyChoroszcz, Złotoria, Barszczewo, Rogowo, Rogówek, Żółtki, Kruszewo, Izbiszcze.


Strażacy-ochotnicy musieli zmierzyć się w wielu – nietypowych dla tzw. zwykłego człowieka – konkurencjach, które jednak sprawdzają kluczowe umiejętności podczas standardowych akcji ratowniczych mających miejsce na co dzień. Na uczestników czekały na przykład ćwiczenia bojowe, polegające na strąceniu czterech pachołków sygnalizacyjnych za pomocą strumienia wody z odległości min. 5 m. Była też sztafeta pożarnicza, która angażowała siedmiu zawodników, którzy w pożarniczych strojach koszarowych: w hełmach, pasach, ciężkich butach w jak najkrótszym czasie, w ramach sztafety musieli pokonać rozmaite przeszkody, np. podłączyć odcinki tłoczne, pokonać 2-metrowy rów z wodą, przeskoczyć płotek na wysokości 60 cm, wykonać slalom, pokonać równoważnię – belkę o długości 6m, szerokości tylko 20 cm umocowaną na wysokości 60 cm; przemierzyć ścianę o wymiarach 150×150 cm, a także podłączyć odcinek węża strażackiego o średnicy 52 cm do rozdzielacza i prądownicy, którą przekazywali na sztafecie.

Cały tor przeszkód podczas takich zawodów może mieć długość nawet 92 m, a każde nieprawidłowo wykonane zadanie to punkty karne. Zawody sportowo-pożarnicze więc to nie zabawa, ale intensywna forma szkolenia, niezbędna do przygotowania ochotników do działań ratowniczo-gaśniczych. Strat w zawodach strażacy-ochotnicy traktują na poważnie i przygotowują się do nich średnio na ok. 1-2 miesiąc przed, a są i tacy, którzy do zawodów ćwiczą przez cały rok.

Klasyfikacja końcowa gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Złotorii przedstawia się w sposób następujący:

Drużyny męskie:
I miejsce: OSP Złotoria
II miejsce: OSP Choroszcz
III miejsce: OSP Izbiszcze

Drużyny kobiece:
I miejsce: OSP Choroszcz

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicza:
I miejsce: MDP Złotoria
II miejsce: MDP Barszczewo

22 września w Tykocinie odbędą się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu białostockiego, w których mogą wziąć udział zwycięzcy obecnych zmagań na poziomie gminnym, a także zawodów na szczeblu powiatowym z 2018 roku.