EdukacjaHistoriaKulturaMiasto i GminaWydarzenia

Narodowe Czytanie i jubileusz 70-lecia Biblioteki w Choroszczy

W dniu 7 września br. Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy obchodziła swój Jubileusz. Z tej okazji kilkadziesiąt osób spotkało się w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zebranych powitała Elżbieta Wróblewska, kierownik Biblioteki, która w swym wystąpieniu przedstawiła historię i działalność tej instytucji. Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej (1949 r.) w nowej rzeczywistości politycznej ta Biblioteka mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na pierwszym piętrze przy ulicy Rokossowskiego 1. W początkowym okresie odegrała ona dużą rolę w walce analfabetyzmem. Zmieniali się kierownicy i pracownicy tej Biblioteki, jej siedziba, księgozbiór i wyposażenie. Obecnie jest to prężna instytucja, skomputeryzowana, o bogatym księgozbiorze i rozpoznawalna w powiecie białostockim i regionie. Praca tej instytucji, kierowanej przez Elżbietę Wróblewską, została doceniona m.in. przez b. dyrektora Książnicy Podlaskiej Jana Leończuka, Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, dyrektora M-GCKiS Przemysława Waczyńskiego, kierownika Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego Małgorzatę Rokicką-Szymańską i innych osób. Również podziękowania za miłość do książek i pasję czytania w formie dyplomu i książki, otrzymali czytelnicy: Pani Zofia Korzińska, Pani Ewa Stulgis, Pani Anna Dąbrowska-Czochańska, Państwo Janina i Tadeusz Kunniccy. Po licznych gratulacjach i wyrazach uznania Adam Kamieński wygłosił odczyt nt. „Bitwa pod Lanckoroną w czasie Konfederacji Barskiej”. Następnie na zaproszenie Organizatorów tej uroczystości 10 osób wzięło udział w Narodowym Czytaniu. Były to fragmenty „Pamiątek Soplicy” (zbiór gawęd szlacheckich) Henryka Rzewuskiego. Była również możliwość obejrzenia wystawy projektów graficznych plakatów Mieczysława Ciołko, który ma prawie pół wieku pracy zawodowej, z czego w samym M-GCKiS – 26 lat. Wszystkich uczestników tego święta zaproszono na oryginalny regionalny poczęstunek, gdzie nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu. W tym Jubileuszowym spotkaniu udział wzięli również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy i innych instytucji oraz stowarzyszeń.

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
Józef Waczyński