KomunikatyMiasto i Gmina

Pokaz filmu o Repatriantach 2 października w kościele w Choroszczy

W środę bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się w naszym kościele projekcja bardzo interesującego filmu „Złączyć się z narodem” Opowiada on o losach polaków zesłanych przez stalinowskie NKWD na dalekie kazachskie stepy do najcięższej niewolniczej pracy w sowieckich kołchozach i łagrach. Zabrano im wszystko: narodowość, rodzinę, wiarę i godność. Zrabowano cały dobytek wysyłając w bydlęcych wagonach tysiące kilometrów od domu. Potomkowie polskich zesłańców od wielu pokoleń czekają na powrót do Ojczyzny swych przodków. Po projekcji będzie możliwość rozmowy z reżyserem filmu i innymi gośćmi.   Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poznania losów naszych rodaków zesłanych do Kazachstanu. Serdecznie zapraszamy.