KomunikatyMiasto i Gmina

Znamy już ławników z gminy Choroszcz w kadencji 2020-2023

Informujemy, że choroszczańscy Radni Miejscy podczas X Sesji Rady Miejskiej w dn. 24 września wybrali ławników, którzy w kadencji 2020-2023 będą zasiadać w ławach Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Białymstoku. 

Decyzją Radnych Miejskich w Choroszczy:

– w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach cywilnych w kadencji 2020-2023 orzekać będą:

1) Krysztopik Barbara;
2) Wiórkowska Iwona.

– w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach karnych w kadencji 2020-2023 orzekać będą:

1) Drożdża Grażyna Dorota;
2) Harrari Urszula.

– w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych w kadencję 2020-2023do orzekać będą:

1) Bobrowska Magdalena;
2) Jastrzębski Wojciech;
3) Radłowski Adam;
4) Szumkowski Robert.

Wybór ławników potwierdzony został Uchwałą Nr X/93/2019 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023.