Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na ozdobę choinkową

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu  oraz Biblioteka Publiczna w Choroszczy zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na ozdobę choinkową. Prace należy składać do 10 grudnia w Bibliotece Publicznej przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy. Szczegóły poniżej i na plakacie. Ewentualne pytania prosimy kierować pod tel.: 85 710-23-93 lub e-mail: choroszcz_biblioteka@wp.pl. Do pobrania: regulamin konkursu.

konkurs2015CHOINKA

Uczestnicy konkursu będą podzieleni na trzy grupy wiekowe:

– uczniowie klas 1-3 SP.

– uczniowie klas IV-VI SP.

– uczniowie I-III Gimnazjum.

Celem konkursu jest:

– przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

– prezentacja talentów plastycznych.

Tematem konkursu są ozdoby choinkowe.

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę choinkową. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa) umieszczoną w widocznym miejscu.

Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn.

– być lekkie,

– dekoracyjne,

– posiadać odpowiednie zawieszenie.

 UWAGA ! Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone.

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, we wszystkich kategoriach. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej izawieszone na bibliotecznej choince.

Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:

– pomysłowość,

– staranność wykonania,

-wrażenia artystyczne,

– nawiązanie do tradycji świątecznych.

Prace należy składać do 10 grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2015 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową.

Prace złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod tel.: 85 710-23-93

lub e-mail : choroszcz_biblioteka@wp.pl

 

BP, M-GCKiS