„Akademia NFZ dla seniorów” – szkolenie 27 listopada w Białymstoku

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku zapraszają na bezpłatne szkolenie „Akademia NFZ dla seniorów”, które odbędzie się 27 listopada 2019 r. w godz. 11.00-13.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3.

Harmonogram szkolenia:

– godz. 10.30-11.00 – Rejestracja
– godz. 11.00-11.05 – Otwarcie szkolenia
– godz. 11.05-13.00

1. Zasady kierowania i korzystania z leczenia uzdrowiskowego
2. Refundacji zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
3. Co to jest e-recepta?

– godz. 13:00 – Pytania i odpowiedzi; wręczenie certyfikatów

Prelegenci:

– Agata Dyszkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Podlaskiego OW NFZ- Marta Jakubowska-Halicka – kierownik Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Podlaskiego OW NFZ
– Izabella Bołtruczuk – Specjalista Sekcji Komunikacji Społecznej Podlaskiego OW NFZ

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na szkolenie przyjmuje Pani Ewa Kaleta, telefonicznie: 690 470 993 lub e-mailowo: ewa.kaleta@nist.gov.pl.

Rejestracja uczestników w dniu szkolenia: od godziny 10.30.

WAŻNE: NIST zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl.

Mat. org./UM