Kultura

Dzieła Albina Waczyńskiego poszukiwane!

Prace Albina Waczyńskiego poszukiwane!

 

W związku z planowaną wystawą, prosimy wszystkich,

którzy posiadają dzieła Albina Waczyńskiego o kontakt.

Jesteśmy zainteresowani pokazaniem ich na wystawie.

 

Kontakt:
telefon: 85 719 14 31
mail: kultura@choroszcz.pl
(prosimy o dopisek do tematu „Albin”)

 

 

 

Albin Waczyński (1929-2003) – z wykształcenia lekarz psychiatra (Akademia Medyczna w Białymstoku) i specjalista budowy zakładów służby zdrowia (Politechnika Warszawska – Wydział Architektury); członek-założyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz honorowy prezes Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Za swoją twórczość malarską i działalność kulturalną otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1972 r.), złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie” (1993 r.) oraz szereg nagród na wystawach zbiorowych, plenerach i konkursach. Swoje prace prezentował zarówno w kraju, jak i za granicą (Bułgaria, Rumunia, USA, Węgry). W Jego twórczości dominuje stara architektura i plenery Podlasia, w tym rodzinnej Choroszczy.