Możemy już korzystać z nowych inwestycji drogowych w Gminie Choroszcz

Wielu mieszkańców Gminy Choroszcz od lat czekało na finalizację kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy. Dlatego z ogromną radością informujemy, że od początku grudnia br. mostek na rzece Horodniance w Sienkiewiczach, a także droga we wsi Konowały są już dostępne i można z nich korzystać.

Trwające od wielu lat starania o poprawę przeprawy przez rzekę Horodniankę w Sienkiewiczach nareszcie zakończyły się sukcesem: mostek na rzece Horodniance w Sienkiewiczach – miejsce newralgiczne i strategiczne, ponieważ użytkowane codziennie przez setki kierujących, wraz z początkiem grudnia br. zostało oddane do użytku, zaś 14 grudnia zostało oficjalnie otwarte.

W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowki, władze Starostwa Powiatowego w Białymstoku: starosta Jan Bolesław Perkowski, jego zastępca Roman Czepe, rani powiatowi i choroszczańscy, przedstawiciele wykonawców oraz innych lokalnych oraz regionalnych instytucji.

Inwestycja ta, spędzająca sen z powiek niejednemu z nas przez lata, jako że dawny mostek był bardzo niebezpieczny, realizowana była przez Powiat Białostocki (tzw. Szosa Kruszewska, w której mostek jest zlokalizowany, jest drogą powiatową) i była możliwa dzięki dotacji celowej – w wysokości ponad 590 tys. zł – udzielonej powiatowi na ten cel przez Gminę Choroszcz; przebudowę drogi w 50% kosztów wsparł także budżet państwa.

Od grudnia br. możemy też cieszyć się nową drogą we wsi Konowały. I tu podobnie: inwestycja była możliwa dzięki dotacji celowej – w wysokości blisko 430 tys. zł – udzielonej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu; swój wkład w realizację inwestycji miał też budżet państwa.

Nowe miejsca w naszej gminie i nasz spokój, że nareszcie mieszkańcy mogą z nich bezpiecznie korzystać to istotna wiadomość – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Przez lata nasze starania i zabiegi pozostawały bez echa. Teraz nareszcie inwestycje na terenie naszej gminy – oraz przy naszych staraniach oraz finansowemu wsparciu – zostały zrealizowane przez powiat, a nasi mieszkańcy mogą być ich pełnoprawnymi użytkownikami – dodaje Burmistrz Wardziński.

fot. M. Mazewski, Polskie Radio Białystok