KomunikatyMiasto i GminaSportZ Urzędu

Bulwary H. Sienkiewicza w Choroszczy? Czy to możliwe? Tak, i to już w tym roku!

Takiej inwestycji w Gminie Choroszcz jeszcze nie było! Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, plac zabaw, skate park i jeszcze tężnia – czy to możliwe w Choroszczy? Ależ tak! Bo tak właśnie będą wyglądać zrewitalizowane bulwary przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Przestrzeń zyska nowe oblicze już w 2020 roku.

Zrewitalizowane Bulwary H. Sienkiewicza w Choroszczy jako zadanie „Budowa bulwarów choroszczańskich” znalazło się pośród 14 inwestycji z Podlaskiego, którym Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W Choroszczy do końca 2020 roku niezagospodarowany i opuszczony teren przy ul. H. Sienkiewicza (naprzeciwko siedziby ZECWiK sp. z o.o.) przekształci się w promenadę oferującą cały szereg atrakcji rekreacyjnych. Obszar zostanie uporządkowany i wyposażony w nową nawierzchnię, powstaną ścieżki, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi. Z bulwarów Sienkiewicza szczególnie ucieszy się młodzież, gdyż na obszarze powstaną elementy i urządzenia rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, skatepark z bank rampami oraz bank wallami, funbox z poręczą 3/1, grindbox 2 poziomy, Quarter pipe.

Ale pierwszy w Choroszczy skate park to jeszcze nie wszystko: bulwary H. Sienkiewicza będą wyposażone także w tężnię solankową! Wokół niej seniorzy, całe rodziny oraz inni zainteresowane osoby będą mogły zatrzymać się podczas codziennych spacerów i pooddychać, pełnym zdrowotnych właściwości powietrzem.

Całość bulwarów zostanie wyposażona w zielone nasadzenia, zostanie oświetlona, a także wyposażona w konieczną infrastrukturę podziemną: instalację kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

To kolejna historyczna inwestycja w gminie Choroszcz – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Niezagospodarowana i łagodnie mówiąc: niezachęcająca przestrzeń, przez mieszkańców Choroszczy była raczej omijana szerokim łukiem, choć blisko sąsiaduje z zabudową mieszkalną, a także jest mijana podczas spacerów czy codziennych zakupów. Teraz diametralnie zmieni swoje oblicze. Bulwary Sienkiewicza stają się przestrzenią uporządkowaną i przyjazną społecznie. A skate park i tężnia solankowa – pierwsze takie realizacje w naszej gminie – wierzę, że przyciągną przedstawicieli wielu pokoleń – konkluduje Burmistrz Wardziński.

Ogólny koszt inwestycji to kwota blisko 2,2 mln zł, pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 1,5 mln zł, wsparcie z Budżetu Państwa – to blisko 220 tys. zł. Pozostałą kwotę – ponad 400 tys. zł gmina Choroszcz pokryje z własnego budżetu.

Bulwary Sienkiewicza powstają w Choroszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5. Rewitalizacja. Gmina Choroszcz wzięła udział w konkursie, wpisała inwestycję do Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017-2023, dzięki czemu spełniła wszelkie wymagane warunki, złożyła dobry wniosek i dlatego dziś może realizować na swoim terenie kolejną innowacyjną społecznie inwestycję.