Lekcja w smogobusie

W dniu 15 stycznia młodzież z klas VII-VIII z grupy projektowej ,,Weź oddech- młodzi na rzecz czystego powietrza” brała udział w nietypowej lekcji w niecodziennym miejscu. Zajęcia odbyły się w siedzibie Straży Miejskiej w Białymstoku przy ulicy Składowej 11. W trakcie spotkania w smogobusie uczniowie pogłębili wiedzę zdobytą podczas projektu. Smogobus to mobilne laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza, popiołów a nawet ścieków. Na pokładzie znajdują się analizatory, czujniki, kamera, detektor mierzący cztery rodzaje gazów : tlenku azotu, tlenku węgla, siarkowodoru oraz związków organicznych. Zainstalowany jest również pyłomierz mierzący stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Największe emocje wzbudziła kamera na dachu pojazdu, która wysuwa się na wysokość do 6,5 metra. Za jej pomocą strażnicy miejscy sprawdzają czy kominy domów nie emitują szkodliwego dymu powstałego wskutek spalania śmieci. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali w prezencie odblaski, aby bezpiecznie poruszać się po zmroku. Następnie grupa udała się do kina na film ,,Jumanji: Następny poziom”.

,,Weź oddech” to ogólnopolski projekt, który trwał od września do grudnia ubiegłego roku. W czasie trwania projektu uczniowie zdobyli wiadomości na temat zanieczyszczenia powietrza, smogu, alternatywnych źródeł ogrzewania domów. Brali udział w e-szkoleniach, warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – map interaktywnych, aplikacji na smartfona Kanarek, prezentacji multimedialnych. Zorganizowali wystawę oraz przeprowadzili projekt młodzieżowy (link tutaj)

Za udział w projekcie Szkoła Podstawowa w Choroszczy otrzymała dyplom, a uczestnicy certyfikat. Serdecznie gratulujemy młodzieży oraz zachęcamy do brania udziału w kolejnych projektach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Barbara Joka, Anna Kozłowska