Gminne nieruchomości na sprzedaż lub dzierżawę

Gmina Choroszcz informuje o planowanej sprzedaży lub dzierżawie działek w Choroszczy, Klepaczach, Zaczerlanach i Kruszewie. Szczegóły pod poniższymi linkami:

Klepacze – działka o powierzchni: 0,1190ha

Choroszcz – działki o powierzchniach: 0,0786ha, 0,0735ha, 0,0735ha i 0,0735ha

Zaczerlany – działka o powierzchni 0,3338 ha

Kruszewo – działka o powierzchni 0,51 ha