Gmina Choroszcz oferuje program osłonowy zmniejszający wydatki za odpady

Dotrzymałem danego słowa – potwierdza Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Gmina Choroszcz oferuje mieszkańcom program osłonowy pozwalający zmniejszyć w roku 2020 wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poprzednio ustalona ulga została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Burmistrz obiecał, że znajdzie sposób na zmniejszenie opłat, i słowa dotrzymał. Już można ubiegać się o refundację części opłat za odpady w gminie Choroszcz w 2020 roku. Decyduje m.in. kryterium dochodowe. Świadczenie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy i tam już można składać wnioski.

Opłaty za odpady rosną drastycznie w całym kraju. W takiej samej sytuacji bez wyjścia znalazła się nasza gmina: od 2020 roku musieliśmy podnieść opłaty z tego tytułu. Od początku jednak chcieliśmy wspomóc naszych mieszkańców, zwłaszcza tych, którym jest ciężej niż pozostałym – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Ponieważ poprzednie, zaproponowane przez nas jeszcze w grudniu ulgi, nie zostały zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Rada Miejska w Choroszczy musiała je zmienić. Ale obiecałem, że będę szukał rozwiązań pozwalających zmniejszyć wydatki za odpady – zapewnia Burmistrz Wardziński. I cieszę się, że dziś mogę ogłosić, że taki system już u nas działa i możemy mieszkańcom zrekompensować koszty związane z gospodarką odpadami. Zapraszam do składnia wniosków – zachęca włodarz Choroszczy.

Program osłonowy w Gminie Choroszcz adresowany jest do osób, które:

1) osiągnęły wiek emerytalny;
2) samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym i dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), tj. 2 103 zł;

lub

prowadzą dwuosobowe gospodarstwo domowe i dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej), tj. 3 168 zł;
3) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;
4) zbierają odpady w sposób selektywny.

Uwaga: powyższe kryteria należy spełnić łącznie.

Wysokość pomocy i okres jej przyznania:

Pomoc finansowa w ramach programu osłonowego w gminie Choroszcz jest przyznawana na rok 2020 w formie zwrotu świadczenia pieniężnego w wysokości:

– 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
– 25% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny
– w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

Oznacza to, że osoby, które spełniają kryteria programu osłonowego gminy Choroszcz w 2020 roku, najpierw uiszczają regularną opłatę za odpady, a następnie co kwartał będzie im wypłacana pomoc finansowa w postaci zwrotu części kosztów (50% lub 25%).

W rezultacie, osoby zakwalifikowane do programu osłonowego w Gminie Choroszcz w 2020 roku będą ponosić następujące ostateczne rzeczywiste koszty opłat za gospodarkę odpadami:

POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO do 40 m2 od 40,01 m2
do 80,00 m2
powyżej 80 m2
REGULARNA STAWKA OPŁATY 35 zł/m-c 45 zł/m-c 55 zł/m-c
KWOTA OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZNIŻEK W PROGRAMIE OSŁONOWYM:
Emeryt/ka samotny/a 17,5zł/m-c 22,5zł/m-c 27,5zł/m-c
Dwoje emerytów 26,25zł/m-c 33,75zł/m-c 41,25zł/m-c

Świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego w Gminie Choroszcz na 2020 rok przysługuje kwalifikującym się mieszkańcom od danego kwartału, w którym złożyli odpowiedni wniosek. Należy jednak pamiętać, że WARUNKIEM OTRZYMANIA REFUNDACJI JEST REGULARNE UISZCZANIE PEŁNEJ ODPŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA DANY KWARTAŁ.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego Gminy Choroszcz jest dostępny:

– elektronicznie: druk można pobrać TUTAJ;
– w formie papierowej: druk jest dostępny w M-GOPS w Choroszczy (ul. Dominikańska 2).

Wniosek o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego osoba uprawniona może złożyć:

– osobiście – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2;
– drogą pocztową – przesyłając na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;
– inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

WAŻNE: WNIOSEK o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego Gminy Chroszcz w 2020 roku nie jest tym samym co DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz. Są to dwa odrębne dokumenty. Osoby ubiegające się o pomoc w ramach programu osłonowego, wcześniej były zobowiązane złożyć DEKLARACJĘ.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: 85 713 22 23.

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został przyjęty na mocy Uchwały Nr XIII/142/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 lutego 2020 roku.

 

UM