KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

XIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, a także wprowadzone przez rząd RP zaostrzone środki bezpieczeństwa, obrady sesji będą przebiegać przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności oraz według obowiązujących w kraju zaleceń.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, proszę kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:

– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie www.choroszcz.pl),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ WYŁĄCZNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

Informujemy, że XIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji inkasa.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym (zmiana zakresowa).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wartości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków o zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Choroszczy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.
15. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
16. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji Gminnego Programu Problemów Uzależnień na terenie gminy Choroszcz za rok 2019.
17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, a także wprowadzone przez rząd RP zaostrzone środki bezpieczeństwa, obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy będą przebiegać przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności oraz według obowiązujących w kraju zaleceń. W sesji będą brać udział jedynie radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz pracownicy obsługi sesji.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję obrad za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

W razie pytań, wątpliwości, uwag lub wniosków do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:

– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie www.choroszcz.pl),\
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).


LINK DO TRANSMISJI WIDEO ON-LINE