Almanach miejscowej muzyki: Klepaczanki

Zespół istnieje od 1985 r., już od dwudziestu lat. Inspiracją do jego założenia były Gminne Dożynki w Klepaczach, jest więc plonem staropolskiego obyczaju. Przez te lata uświetniał swoim bogatym i szerokim repertuarem opartym na starych piosenkach ludowych, przyśpiewkach okolicznościowych, patriotycznych i sakralnych różne uroczystości. Brał udział w wielu przeglądach ludowych, imprezach folklorystycznych, strażackich, spotkaniach ze szkolną młodzieżą. Dzięki mecenatowi śp. Pana Eugeniusza Topolewicza, „Klepaczanki” w 1993 r. i 1995 r. zaprezentowały swój program POLONII WILEŃSKIEJ na zaproszenie polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Lira” z Landwarowa k/ Wilna oraz na zaproszenie Wspólnoty Polskiej w 1995 r. w Bohatyrowiczach i Hucie Mińskiej, w 2000 r.zaś we Lwowie. Zespół gościł także u siebie zaprzyjaźnione zespoły z Porozowa i Landwarowa.

Obecnie „Klepaczanki” działają przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy i OSP w Klepaczach, poszukują nowego mecenatu.
Pomimo zmieniającego się składu zespół trwa, doskonali swoje umiejętności i jest wysoko oceniany przez jurorów różnych przeglądów i konkursów, zdobywa nagrody i wyróżnienia. Nagrał dwie płyty: „Z konopielką – wiosenne kolędowanie” i ..Dwudziestolecie”.

„Klepaczanki” są także żeńską drużyną strażacką „samarytanek” działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach, uczestniczą w przeglądach piosenki strażackiej w całej Polsce; m.in. w Warszawie, Becejłach, Ciechocinku .

Swoją działalność dokumentują w kronice, która za formę i treść dwukrotnie nagrodzona została w Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Zielonej Górze i w Zamościu.

Gazeta w Choroszczy nr 89/2005