Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy – 21 czerwca

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2020 z dnia 16.04.2020 r., Wojewoda Podlaski zarządził na dzień 21 czerwca 2020 roku wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy. Wybory dotyczą okręgu wyborczego nr 12 w Klepaczach.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy jest konsekwencją zrzeczenia się mandatu radnej z okręgu nr 12 – p. Wioletty Kowieskiej.

– Postanowienie nr 26/2020 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

– Zarządzenie 56/2020 Wojewody Podlaskiego z 16.04.2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy

Źródło: www.choroszcz.pl