Przedszkole Samorządowe w Choroszczy może być otwarte. Zdecydują rodzice

W związku z możliwością zapewnienia przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy tymczasowej opieki przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Choroszcz, zwracamy się z prośbą, aby rodzice i opiekunowie prawni, zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola, zadeklarowali swój akces. Na decyzje rodziców czekamy do piątku 8 maja.

W informacji prosimy zawrzeć:

– imię i nazwisko dziecka;
– dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (nr tel., adres e-mail).

Informacje-deklaracje rodziców/opiekunów prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@choroszcz.pl.

Na informację oczekujemy do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 12.00.

WAŻNE: otwarcie Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II po przerwie spowodowanej koronawirusem COVID-19 w celu zapewnienia tymczasowej opieki przedszkolnej dotyczy jedynie główniej siedziby przedszkola zlokalizowanego przy ul. Powstania Styczniowego 4 w Choroszczy.

Przewidujemy utworzenie 2 grup po 12-14 dzieci. Zajęcia w przedszkolu będą odbywały się w godzinach: 7.00-16.00.

Planowany termin częściowego uruchomienia przedszkola w celu zapewnienia tymczasowej opieki przedszkolnej: 13 maja 2020 r.

 

W pierwszej kolejności z  przyjęcia do przedszkola skorzystają dzieci, których rodzice nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką nad  dzieckiem. Pierwszeństwo maja dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice przyjętego dziecka będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi przedszkola istotnych informacji o stanie jego zdrowia. Dziecko może być przyjęte do przedszkola kiedy jest zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie będą przyjmowane do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy zostanie przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora  Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegółowe informacje o przyjęciu dziecka i procedurze otwarcia, rodzice  dzieci otrzymają drogą
e-mailową lub telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu adres internetowy/nr telefonu do dnia 11 maja 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiczną, związaną koronawirusem COVID-19, wszystkich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o gruntowne przeanalizowanie indywidualnej sytuacji i podjęcie rozsądnej decyzji przed zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem zapewnienia możliwości lokalowych spełniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobek Samorządowy Nr 1 w Choroszczy będzie nieczynny do dnia 24 maja 2020 r.