Ze wspomnień „starego” ministranta (lat 80) z okresu 1948-1962

Przypomina mi się, z lat 40-tych i 50-tych XX wieku, taki oto obraz z parafii Choroszcz, że wiosną każdego roku były święcone pola poszczególnych wsi z naszej parafii. W niektórych procesjach uczestniczyłem jako ministrant (z dzwoneczkiem i zapaloną świecą). Na przedzie procesji był krzyż i dwie zapalone pochodnie, następnie szedł ksiądz, obok ministrant z wodą święconą i kropidłem a za nimi wierni danej wsi. Czasami szło dużo ludzi a czasami mniej w zależności od pogody albo innych czynników. Był to Obrzęd Błogosławieństwa Pól.

Zgodnie z tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławieństwa pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin. Obrzęd ten, według miejscowej tradycji, może być sprawowany w święto św. Marka Ewangelisty, we wspomnienie św. Izydora (dawniej 10 maja, obecnie 15 maja), w kwartalne dni modlitw o urodzaje lub w inny dzień. Można odprawić tradycyjną procesję błagalną ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych lub procesję z czterema stacjami podaną w Obrzędzie błogosławieństw.

Dni modlitw o dobre urodzaje (dawne Krzyżowe) oraz za kraje głodujące (poniedziałek, wtorek, środa przed Wniebowstąpieniem Pańskim). Odprawiane Msze św. w poniedziałek w okresie zasiewów, we wtorek za głodujących, we środę o uświęcenie pracy ludzkiej. W Polsce Dni Modlitw o urodzaje trwają od 6. Niedzieli Wielkanocy do środy przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W poszczególnych kościołach w tych dniach odprawiane są procesje błagalne a po nich odprawiane są Msze św.: w poniedziałek Mszę św. w okresie zasiewów, we wtorek Mszę św. o uświęcenie pracy ludzkiej, we środę Msza św. w czasie głodu lub za głodujących. Jeżeli nie można zorganizować procesji należy odprawić modlitwy błagalne po Mszy św. Można uzyskać odpust zupełny za pobożne uczestnictwo w publicznej celebracji z modlitwa o urodzaje, zorganizowanej w tych dniach.     Przypominają mi się niektórzy księża celebransi w/w procesji na polach wsi parafii choroszczańskiej: ks. dziekan kan. Franciszek Pieściuk, ks. prałat Stefan Girstun, ks. kanonik Jan Chmielewski,  ks. Piotr Kotowski, ks. Alfred Ignatowicz, ks. Jerzy Miklaszewski, ks. Tadeusz Baluk, ks. Edward Sepko, ks. Andrzej Długosz, ks. Wacław Trosko. W procesjach uczestniczył organista p. Czesław Bebko. Tyle co zapamiętałem z tamtych lat a niektóre uzupełniłem z Kalendarza Liturgicznego dla Archidiecezji Białostockiej.

                                                                                               Jan Adamski
krajoznawca-regionalista

Fot. ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy