Zmiany na Orliku i Stadionie od 18 maja

Od 18 maja zmieniają się wytyczne odnośnie liczby osób, które mogą korzystać z boisk Orlika i Stadionu Miejskiego w Choroszczy. 

Od 4 maja Orlik” był otwarty WYŁĄCZNIE dla uczestników zajęć sportowych prowadzonych kluby Narew Choroszcz i Lambada Girls, czyli dla klubów, które realizują zadania zlecone przez Gminę Choroszcz, a od 11 maja był dostępny dla pozostałych chętnych. Teraz, od 18 maja na każdym boisku będzie mogło przebywać więcej osób. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z obiektu:

ZASADY KORZYSTANIA: 

 • na boisku sztucznej trawy “Orlika” w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów 
 • na boisku wielofunkcyjnym “Orlika” w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów 
 • na boisku “treningowym” Stadionu Miejskiego w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów 
 • na “głównej płycie” Stadionu Miejskiego w jednym momencie będzie mogło przebywać maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów 
 • na “głównej płycie” Stadionu Miejskiego w przypadku podziału na dwa boiska będzie mogło przebywać na każdym z nich 16 osób + 3 trenerów z zachowanie min. 5 metrowej strefy buforowej
 • obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na na poszczególne boiska
 • nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boisk
 • nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC)
 • obowiązywać będzie nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach
 • będzie obowiązywać obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekt i przy wychodzeniu z nich
 • trzeba będzie korzystać z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na orliku
 • konieczne będzie zalecenie się do poleceń osób obsługujących “Orlik”, czyli pracowników M-GCKiS w Choroszczy
 • nie będzie możliwości przebywania na obiekcie osób niepełnoletnich bez opieki osoby pełnoletnie (nie dotyczy Klubów Piłkarskich)
 • rodzice dzieci, które będą korzystały z zajęć prowadzonych przez Kluby Piłkarskie nie mogą wejść na obiekt, mogą oczekiwać przed orlikiem – zalecamy więc spacer po parku 🙂

REZERWACJA:

 • WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA POD NUMEREM 661 315 504
 • pomiędzy poszczególnymi grupami będzie przerwa 15 minutowa
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
 • podczas wejścia na obiekt rezerwujący musi podać liczbę osób, które będą korzystały z poszczególnego boiska
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)
 • pierwszeństwo w dokonywaniu rezerwacji mają Kluby Sportowe z Gminy Choroszcz, które prowadzą szkolenie dzieci (Narew Choroszcz, Lambada Girls)
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji
 • BOISKA O TRAWIE NATURALNEJ Stadionu Miejskiego pod koniec maja będą NIEDOSTĘPNE z uwagi na prowadzone prace pielęgnacyjne, wtedy grupy klubu Narew Choroszcz i Lambada Girls korzystające z tych boisk zostaną przeniesione na boiska “Orlika”, a rezerwacje pozostałych grup w przypadku braku dostępności terminów zostaną ANULOWANE

GODZINY OTWARCIA ORLIKA:

 • od poniedziałku do piątku: 15:00 – 21:00 
 • sobota i niedziela: NIECZYNNE*

Orlik w weekendy zostanie otwarty od czerwca.