Ruszają zajęcia opiekuńcze kl. I-III w SP Choroszcz

Gmina Choroszcz informuje, że Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy rusza z zajęciami opiekuńczymi dla klas I-III, przeprowadzanymi w świetlicy szkolnej tej placówki. Rodzice proszeni są o złożenie stosownych deklaracji.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy informuje, że przewidywany termin uruchomienia szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Choroszczy nastąpi 28 maja 2020 roku.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani posłania dzieci na zajęcia opiekuńcze proszeni są o złożenie deklaracji w formie pisemnej do dnia 22 maja 2020 rokudo godz. 15.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp@choroszcz.pl lub osobiście w sekretariacie placówki przy ul. Powstania Styczniowego 26 A w Choroszczy. Deklaracja jest do pobrania na www.zs.choroszcz. pl.

Zajęcia opiekuńcze w SP Choroszcz będą odbywały się w godzinach 7.00-16.00.

Więcej informacji, w tym: obowiązki rodziców, zasady przyjęcia dziecka do szkoły oraz Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy podczas stanu epidemii (covid-19) – są dostępne na: www.zs.choroszcz.pl.

Zajęcia opiekuńcze dla uczniów kl. I-III są organizowane w placówkach oświatowych w gminie Choroszcz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.).

UM