Przedszkole Samorządowe w Choroszczy działa i zaprasza

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy ruszyło od 13 maja po przerwie związanej z COVID-19. Została utworzona jedna grupa. Jeśli jednak więcej rodziców lub opiekunów prawnych jest zainteresowanych powrotem ich dzieci do przedszkola, Gmina Choroszcz informuje, że jest taka możliwość. Deklaracje o tym zamiarze można już wysyłać na: oswiata@choroszcz.pl.

W informacji prosimy zawrzeć:

– imię i nazwisko dziecka;
– dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (nr tel., adres e-mail).

Informacje-deklaracje rodziców/opiekunów prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@choroszcz.pl.

WAŻNE: otwarcie Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II po przerwie spowodowanej koronawirusem COVID-19 w celu zapewnienia tymczasowej opieki przedszkolnej dotyczy jedynie główniej siedziby przedszkola zlokalizowanego przy ul. Powstania Styczniowego 4 w Choroszczy.

Przewidujemy utworzenie 2 grup po 12-14 dzieci. Zajęcia w przedszkolu będą odbywały się w godzinach: 7.00-16.00.

UWAGA: W pierwszej kolejności z przyjęcia do przedszkola skorzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice przyjętego dziecka będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Dziecko może być przyjęte do przedszkola tylko kiedy jest zdrowe – bez objawów chorobowych.

Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub w izolacji.

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy zostanie przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szczegółowe informacje o przyjęciu dziecka i procedurze otwarcia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, rodzice dzieci otrzymają drogą e-mailową lub telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu adres internetowy/nr telefonu.

W związku z sytuacją epidemiczną, związaną koronawirusem COVID-19, wszystkich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o gruntowne przeanalizowanie indywidualnej sytuacji i podjęcie rozsądnej decyzji przed zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem zapewnienia możliwości lokalowych spełniających Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobek Samorządowy Nr 1 w Choroszczy będzie nieczynny do dnia 24 maja 2020 r.

UM