EdukacjaMiasto i Gmina

Twórcza aktywność ucznia – projekty edukacyjne oraz konkursy w formie zdalnej w Szkole Podstawowej w Choroszczy

W sytuacji zdalnego nauczania pojawiła się okazja do podjęcia wielu różnorodnych działań albo modyfikacji już przyjętych projektów edukacyjnych z uwzględnieniem nowych możliwości. W czasach pandemii koronawirusa zmieniły się warunki: w inny sposób kontaktowałyśmy się z uczniami – do dyspozycji były maile, komunikatory, platformy edukacyjne, portale społecznościowe. Zmieniło się miejsce naszych spotkań – a tym samym miejsce realizacji zadań. Przesyłałyśmy systematycznie uczniom zadania, ustalałyśmy sposób i harmonogram pracy, przekonywałyśmy, zachęcałyśmy i wspierałyśmy. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażowali się w różne projekty edukacyjne.
 
Wielkanocny projekt edukacyjny

Projekt dotyczył jednego z najważniejszych świąt w Polsce- Świąt Wielkanocy. Celem projektu było przedstawienie informacji  w języku angielskim na temat tradycji wielkanocnych w naszym kraju. Uczniowie  przygotowali postery, następnie wykonali zdjęcia, które zostały opublikowane na grupie fb Globalni w Choroszczy . Dzięki temu uczniowi z zaprzyjaźnionej szkoły w Nairobi mogli poznać zwyczaje i tradycje świąteczne kultywowane w naszym kraju,
 
Dzień Wody 

Uczniowie przygotowali plakaty informacyjne pokazujące dane statystyczne, mapy przedstawiające jak wielkim problemem w wielu miejscach na Ziemi jest brak wody i jakie są jego skutki. Prace uczniów miały za zadanie pokazać, że każdy z nas ma realny wpływ na przeciwdziałanie problemowi wodnemu. Wystarczy zwrócić więcej uwagi na to, jak korzystamy z zasobów wodnych na co dzień. Na grupie fb  Globalni w Choroszczy uczniowie naszej szkoły mieli okazję  zapoznać się z materiałami Polskiej Akcji Humanitarnej, w których  zwrócono uwagę na wykorzystanie wody przez człowieka, pokazano też przykłady działalności ludzi prowadzącej do zanieczyszczeń wielu obszarów wodnych. Projekt miał na celu  uświadomienie uczniom konieczność oszczędzania wody i wspólnej odpowiedzialności za nasze lokalne ekosystemy, które mają ogromny wpływ na klimat, a zarazem na ogólnoświatowe zasoby wody, z których my również korzystamy.

Zabierz kolegę/koleżankę w najpiękniejszy zakątek Polski

Uczestnicy projektu wcielili się w rolę reporterów, wyruszyli w wyobrażoną podróż po Polsce, by pokazać piękno naszej ojczyzny. Stworzyli wirtualną wycieczkę po Polsce (prezentację multimedialną),opisali najładniejsze miejsca w naszym kraju. Powstało bardzo dużo prac pokazujących przepiękną przyrodę, zabytki, kulturę i zwyczaje opisane w języku polskim oraz angielskim. Projekt ten umożliwił również szlifowanie języka angielskiego.

Śladami wędrówki Stasia i Nel

Inicjatywa skierowana była do uczniów klas piątych. Zadaniem było opracowanie jednego z podanych tematów: 1. Informacje ogólne na temat Afryki. Mapa fizyczna 2. Trasa podróży Stasia i Nel 3. Strefy krajobrazowe i klimatyczne Afryki – pustynia i sawanna 5. Roślinność i zwierzęta sawanny i pustyni. Powstały prace plastyczne i prezentacje multimedialne opisujące piękno przyrody Afryki, zwierzęta i roślinność sawanny oraz pustyni. Uczniowie pogłębili wiedzę dotyczącą Afryki, poszerzyli zainteresowania, wykazali własną pomysłowość oraz zaangażowanie.

Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

Jak co roku w naszej szkole 9 maja obchodziliśmy Dzień Europy. Z uwagi na nietypowe warunki, w jakich przyszło nam pracować tym razem konkurs był przeprowadzony zdalnie za pomocą platformy edukacyjnej NUADU. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące struktur unijnych, musieli wykazać się znajomością wybranych towarów i produktów, stolic państw europejskich, rozpoznać zabytki. Poziom konkursu był wysoki, dużą wiedzą wykazali się młodsi uczniowie z klas piątych i czwartych.

Zorganizowaliśmy formie zdalnej konkursy plastyczno- fotograficzne: ,,#Uczę się w domu”, “Pisanka w fotografii” oraz “Kwiaty dla mamy”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele prac wykonanych ciekawymi technikami z użyciem często nietypowych materiałów. Uczniowie wykazali się kreatywnością oraz talentem plastycznym. Konkursy nie tylko rozwijają pasję i zainteresowania uczniów, ale dają również możliwość osiągnięcia sukcesu.

W czasie pandemii koronawirusa zdalne nauczanie umożliwiło kontynuację procesu nauczania przy jednoczesnym ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażenia. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom za zaangażowanie i udział w naszych projektach lub konkursach. Prace naszych uczniów były prezentowane publicznie na grupie FB ,, Globalni w Choroszczy” 

Barbara Joka, Anna Kozłowska