Choroszczańskie OSP z finansowym wsparciem

Czerwiec jest wyjątkowo „hojnym” miesiącem pod względem wsparcia udzielanego formacjom OSP. Bardzo nas to cieszy. Gmina Choroszcz znalazła się pośród 19 jednostek, które uzyskały promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z terenu Województwa Podlaskiego, a także pośród 92 podlaskich gmin, których formacje OSP otrzymały wsparcie finansowe z Sejmiku Województwa Podlaskiego. W gminie Choroszcz subwencjonowane będą jednostki z Klepacz, Złotorii oraz Choroszczy.

OSP w Klepaczach otrzymała ponad 300 tys. zł ze środków samorządu, 310 tys. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rezerwy celowej pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, oraz 150 tys. zł z instytucji ubezpieczeniowych. Wsparcie to pozwoli jednostce w Klepaczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Z kolei OSP Złotoria i Choroszcz, również włączone do KSRG, otrzymały odpowiednio po 5 tys. zł. Środki przyznane przez Sejmik Województwa Podlaskiego zostały uruchomione ze uwagi na tragiczny pożar mający miejsce w kwietniu br. w Biebrzańskim Parku Narodowym. Otrzymane fundusze strażacy przeznaczą na zakup najpilniejszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ochrony indywidualnej oraz umundurowania.

Wsparcie finansowe z naszej gminy otrzymały te formacje, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Są to jednostki, które dysponowane są jako pierwsze na miejsce zdarzenia, nawet jeśli dzieje się ono poza terenem naszej gminy. A także nie tylko gdy chodzi o pożary, ale również powodzie, wypadki komunikacyjne czy inne zdarzenia zagrażające mieniu i życiu ludzi. Formacje te stanowią pierwszą i niezbędną pomoc do przyjazdu zastępów Państwowej Straży Pożarnej – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. Dlatego każda udzielona pomoc finansowa cieszy nas i pozwala doposażyć strażaków-ochotników w sprzęt, który jest im najbardziej potrzebny – konkluduje Burmistrz Wardziński.

UM