Komunikaty

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci
Taty

 Pani Małgorzacie Kiryluk
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy
  

składają: 

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński
wraz z Kierownictwem oraz pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

pracownicy M-GOPS w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z radnymi miejskimi

Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego

Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy