KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Koncert online Klepaczanek z pogadanką o historii Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy

Zapraszamy serdecznie na transmisję online na fanpage’u M-GCKiS w Choroszczy koncertu zespołu folklorystycznego Klepaczanki już 8 sierpnia (sobota) o godz. 17:00. Śpiewom będzie towarzyszyć pogadanka pana Józefa Waczyńskiego z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy o historii Jarmarku w Choroszczy.

Klepaczanki – powstały w 1985 roku zespół folklorystyczny działający we wsi Klepacze. Repertuar zespołu oparty jest na starych piosenkach ludowych, przyśpiewkach okolicznościowych, pieśniach patriotycznych i religijnych. Zespół uczestniczy w licznych przeglądach folklorystycznych, a także – jako żeńska drużyna strażacka „samarytanek” przy OSP w Klepaczach – strażackich, m.in. w Warszawie, Becejłach, Ciechocinku. W swoim dorobku mają wiele nagród i wyróżnień, koncerty na Litwie i Ukrainie oraz płytę pt. Z konopielką – wiosenne kolędowanie. Pierwszym mecenasem Klepaczanek był nieżyjący już Eugeniusz Topolewicz, obecnie zespół działa pod opieką Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. Z okazji dwudziestolecia zespołu staraniem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy została wydana płyta kompaktowa zespołu pod tytułem Klepaczanki. Nagrań dokonano w 2004 roku w Studio Apollo Records w Białymstoku.