Choroszcz czci bohaterów II wojny światowej i otwiera zrewitalizowany pl. dr. Z. Brodowicza

1 września w całym kraju poświęcony będzie wspomnieniom wybuchu II wojny światowej, której 81. rocznica przypada w 2020 roku. Nie inaczej będzie w Choroszczy. Jednak gród nad Horodnianką, na powrót uroczystości te zorganizuje na Placu Doktora Zygmunta Brodowicza i połączy je z uroczystym otwarciem miejsca po rewitalizacji. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński serdecznie zaprasza wszystkich na uroczyste obchody.

Uroczystości odbędą się na Placu dr. Z. Brodowicza w Choroszczy 1 września 2020 roku o godz. 10.30. Składać się będą z historycznych wspomnień i oddania hołdu bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej; wszystkich, ponieważ jak co roku Choroszcz upamiętni ofiary reżimów totalitarnych, zarówno hitlerowskich, jak i sowieckich.

Historyczne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej zostaną połączone w Choroszczy z otwarciem zrewitalizowanego pomnika i pl. dr. Zygmunta Brodowicza.

Modernizacja pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy przebiegała w latach 2018-2019. Rewitalizacja znacząco zmieniła przestrzeń, otwierając się na odwiedzających: nawierzchnia została utwardzona i zaprojektowana tak, by podkreślać historyczny wygląd obecnej siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu: plac przed zabytkowym budynkiem M-GCKiS wykonano z kostki betonowej z posypką granitową w kolorach jasno szarym oraz grafitowym. Od wejść do budynku zostały poprowadzone ciemniejsze antracytowe pasy, co dodatkowo akcentuje zabytek. Na placu stanęły też ławki, mała architektura, pojawiły się kolorowe fontanny i nasadzenia zieleni; pomyślano także o kierowcach, zwiększając liczbę miejsc postojowych dla samochodów.

Plac Brodowicza zmienił się również za sprawą gruntownego odnowienia pomnika poświęconego mieszkańcom Choroszczy – bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej. Nowoczesna bryła pomnika jest nie tylko właściwie wyeksponowana, ponieważ znajduje się w osi placu i ze wszystkich stron jest doskonale widoczna, ale także w porze nocnej – jest ciekawie podświetlona. Zdobi ją złota tablica nawiązująca kształtem do granic przedwojennej Rzeczpospolitej, z dedykacją: „W hołdzie mieszkańcom Gminy Choroszcz, uczestnikom walk o wolność w latach II wojny światowej na wszystkich frontach oraz w okupowanym kraju cywilnym ofiarom zbrodni okupantów, zamordowanym w licznych miejscach kaźni i deportowanym z Ojczystej Ziemi. Mieszkańcy Gminy Choroszcz”. Poprzedni – kamienny głaz-pomnik, przy którym w latach ubiegłych odbywały się 1-wrześniowe uroczystości, znalazł swoje należne miejsce w Kruszewie, na grobie nieznanego żołnierza.

Nowe zagospodarowanie Placu Brodowicza pozwoliło nam na stworzenie przestrzeni rekreacji i integracji mieszkańców z prawdziwego zdarzenia, o dużo wyższym standardzie niż do tej pory – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Nowy plac umożliwia szerokie korzystanie z niego: zimą 2020 roku zorganizowaliśmy już w tym miejscu Plenerową Choinkę Miejską, a latem – atrakcje w ramach 31. Jarmarku DominikańskiegoPrzed rewitalizacją układ placu nie pozwalał na zorganizowanie wydarzeń czy uroczystości dla większej liczby uczestników: niegdyś przez plac można było przejść tylko wytyczonymi alejkami, ewentualne zatrzymać się przy nielicznych ławkach; nawierzchnia nie była utwardzona, była porośnięta trawą i zakrzewiona. Teraz Plac Brodowicza daje znam zdecydowanie więcej możliwości – jest przestrzenią, która pozwala na integrację mieszkańców podczas różnorodnych imprez kulturalnych, koncertów czy uroczystości patriotycznych, a dzięki przestronności – na przeprowadzenie tych wydarzeń przy zachowaniu obecnie obowiązujących reżimów sanitarnych – dodaje burmistrz Wardziński.

Modernizacja całości wyniosła blisko 3 mln zł. Gmina Choroszcz zdobyła dofinansowanie na ten cel: z RPO WP 2014-2020 uzyskała dotację w wysokości blisko 1,3 mln zł, a z budżetu państwa – w kwocie 185 tys. zł; pozostałą kwotę – ponad 1,2 mln zł pokryła z własnych środków.