Miasto i GminaZ Urzędu

Kościuki mają nową drogę

Szlak komunikacyjny z prawdziwego zdarzenia: utwardzony, równy, z wybudowaną kanalizacją deszczową, uporządkowanym terenem, utworzonymi chodnikami dla pieszych i wzmocnionymi przepustami – na tę inwestycję Kościuki czekały aż 50 lat! Nowa droga nareszcie jest i mieszkańcy z niej już korzystają. Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się 26 sierpnia br.

Droga przebiegająca przez Kościuki to szlak należący do Powiatu Białostockiego. Mieszkańcy długo na tę trasę czekali – bez mała pół wieku, aż nareszcie udało się ją uroczyście otworzyć. Nastąpiło to 26 sierpnia 2020 roku, z udziałem Wojewody Podlaskiego Bohdana Józefa Paszkowskiego, Posła RP Mieczysława Kazimierza Baszko, Kierownictwa Starostwa Powiatu Białostockiego na czele ze Starostą Janem Bolesławem Perkowskim, Wicestarostą Romanem Czepe i radnymi powiatowymi, Komendanta Komisariatu Policji w Łapach – nadkom. Tomasza Organka, a także Kierownictwa Gminy Choroszcz: Burmistrza Roberta Wardzińskiego, Sekretarza – Mirosława Zalewskiego, a także Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty Marleny Jeżerys oraz radnych miejskich.

Inwestycja zmieniła miejscowość nie do poznania: po dawnej, trudnej do przebycia drodze ani śladu – jest za to równa asfaltowa nawierzchnia, wzdłuż której ciągną się ciągi piesze. W drodze wybudowana została infrastruktura deszczowa. Z nowego szlaku już korzystają użytkownicy.

Projekt kosztował ponad 2,1 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ponad 1 mln zł, Powiat Białostocki wsparł inwestycję w kwocie ponad 830 tys. zł, i podobnie Gmina Choroszcz wyłożyła na ten cel ponad 830 tys. zł z własnego budżetu. Drogę w Kościukach wybudowano w ramach zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)”.

Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w historycznej chwili dla społeczności miejscowości Kościukiponieważ zabiegaliśmy o ten szlak przez wiele lat – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Jeszcze kiedy sprawowałem mandat radnego powiatowego i zasiadałem w Zarządzie Powiatu Białostockiego, dokumentacja na tę drogę była przygotowana – przyznaje. Przez lata nic się nie działo, więc dziś tym bardziej cieszy fakt, że mieszkańcy kolejnego miejsca w naszej gminie zyskali nową przestrzeń i nowy, bezpieczny szlak komunikacyjny – dodaje.

I takiego właśnie: bezpiecznego i komfortowego korzystania ze szlaku wszystkim użytkownikom serdecznie życzymy.