Konkurs na najlepiej zachowany zabytek

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia wraz ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku zapraszają do udziału w konkursie „Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych”. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 listopada 2020 roku. Zwycięzcy zdobędą atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału!

Ilustracja do artykułu Plakat_konkurs drewniana architektura_2020_przycięty.png

Konkurs pn. „Na najlepiej zrealizowany projekt budowlany z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych” polega na przedstawieniu/udokumentowaniu realizacji nowego lub poddanego renowacji istniejącego już budynku, który został wykonany z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych. Kategorie budynków mogących wziąć udział w konkursie, to:

  • budynki mieszkalne,
  • budynki użyteczności publicznej,
  • budynki gospodarcze.

Konkurs jest adresowany do właścicieli i użytkowników nowych i remontowanych – zgodnie z tradycją architektoniczną – budynków drewnianych, położonych na obszarze czterech powiatów województwa podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Obiekt może zgłosić osoba fizyczna, stowarzyszenie, jednostka samorządowa. Ważne: zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Celem konkursu jest uchwycenie i promowanie nowych budynków zmodernizowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych form budowlanych i wzornictwa architektonicznego. Dzięki zauważeniu takich wysiłków, promowana jest także aktywizacja lokalnej społeczności, zachęta do utożsamiania się z miejscem swojego pochodzenia, historią i dziedzictwem swojej rodziny. Nie bez znaczenie jest też pokazanie tradycji budowlanych Północnego Podlasia opartych na lokalnych surowcach i umiejętnościach lokalnych budowniczych i zachęcenie do kultywowania tradycji zdobień architektonicznych i zachowania dziedzictwa niematerialnego. Konkurs chce także promować region Północnego Podlasia poprzez upowszechnienie i popularyzację zgłoszeń konkursowych.

Prace konkursowe wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (skan) należy przesłać w terminie do 15 listopada 2020 r. na adres: sdp@podlasie.org.

Laureaci Konkursu (właściciele budynków) otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł, oraz 3 wyróżnienia rzeczowe.

Ogłoszenie zwycięzców i uroczyste przyznanie nagród odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora. O miejscu i dacie spotkania każdy z uczestników zostanie powiadomiony drogą elektroniczną i/lub telefonicznie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Konkurs pn. „Na najlepiej zrealizowany projekt budowlany z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środków Województwa Podlaskiego, środków Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim oraz środków własnych Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Więcej informacji udziela Pani Ewa Stepaniuk ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia, tel.: 662 044 775.