Gawędy podlaskie: Moje Kruszewo

Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej w cyklu “Gawędy podlaskie” nagrał spotkanie z Panem Grzegorzem Krysiewiczem poświęcone historii Kruszewa – dzieli się on barwnymi refleksami związanymi z rodzinną wsią –  rozmowa stanowi wartościowy opis historii Kruszewa. 


Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.