Miasto i GminaZ Urzędu

Gminne nieruchomości do najmu, dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Choroszczy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 tj.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

1) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

– część nieruchomości o nr geod. 634/21 położona w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego

2) przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat:

– lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości o nr geod. 372/5 w Złotorii

3) przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:

– lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości o nr geod. 662/36 w Choroszczy przy ul. Mickiewicza 28D

Szczegóły tutaj.