Miasto i GminaWydarzenia

30 lecie zespołu Klepaczanki

Kolejny jubileusz jaki będziemy obchodzić na scenie XXVI Jarmarku Dominikańskiego to XXX lecie zespołu Klepaczanki.

Klepaczanki to zespół folklorystyczny z Klepacz działający od 1985 roku. Repertuar grupy opiera się na starych piosenkach ludowych, okolicznościowych przyśpiewkach, pieśniach religijnych i patriotycznych. W skład zespołu wchodzą mieszkanki Klepacz – będące jednocześnie członkiniami drużyny strażackiej „Samarytanek” przy OSP w Klepaczach oraz Romuald Ożlański, kierownik muzyczny i akordeonista. Ważną osobą w historii zespołu był Eugeniusz Topolewicz – pierwszy mecenas grupy, obecnie zespół wspiera Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy. Klepaczanki z powodzeniem biorą udział w licznych krajowych przeglądach folklorystycznych, koncertowały także na Litwie, Łotwie i na Ukrainie, Wydały również dwie płyty: Z konopielką – wiosenne kolędowanie oraz jubileuszowy album Dwudziestolecie. Występ Klepaczanek jest stałym punktem każdego Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy. Wieloletnia praca całego zespołu świadczy wymownie o miłości do śpiewania.

DSC_0210-1024x685