KomunikatyMiasto i Gmina

Oddaj krew – podziel się życiem. Zwłaszcza teraz

Co roku wakacje są okresem, kiedy w Centrach Krwiodawstwa wyczerpują się zapasy krwi. Potrzebują jej chorzy oczekujący na operację, jak również pacjenci-ofiary nagłych, dramatycznych wypadków. Nie bądźmy obojętni, podzielmy się z innymi najważniejszym darem jakim mamy – krwią. Krew bowiem to życie. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy my tego daru będziemy potrzebowali. My, albo nasi najbliżsi.

Krew – to życiodajny płyn , którym możemy dzielić się z potrzebującymi. W okresie letnim, ze względu na częstsze wypadki wzrasta liczba dokonywanych transfuzji, a jednocześnie spada liczba donacji, czyli oddawania krwi. Dzieje się tak, ponieważ na wakacje udaje się liczna grupa aktywnych krwiodawców – studentów, a pracownicy udają się na urlopy, odkładając na później terminy swoich wizyt w Centrum Krwiodawstwa. Banki krwi apelują o uzupełnianie braków, ponieważ nie da się stworzyć długoterminowych zapasów. Krew i jej składniki mogą być przechowywane maksymalnie przez 42 dni.Najczęściej brakuje grup krwi o ujemnym układzie Rh, której posiadaczami jest 15% naszego społeczeństwa. Aktualnie w Białostockim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapotrzebowanie jest na wszystkie grupy krwi, z wyjątkiem AB Rh+, której jest zapas.

Krew mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które:

  • ważą co najmniej 50 kg,
  • u których w ciągu ostatnich 6. miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
  • które w ciągu ostatnich 12. miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, artroskopii, laparoskopii);
  • które w ciągu ostatnich 12. miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Do oddania krwi daną osobę kwalifikuje lekarz, po zmierzeniu jej ciśnienia i przeprowadzeniu wywiadu; przed donacją pobierana jest próbka oraz badany jest poziom hemoglobiny. Cała procedura jest w pełni bezpieczna i wraz z badaniami trwa ok. 1 godziny. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić szczegółowy kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia. Każdy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny – osiem tabliczek czekolady (równowartość 4,5 tys. kcal.). W Białymstoku krew można zdawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (ul. M. Skłodowskiej-Curie 23) od poniedziałku do piątku. Centrum czynne jest we środy w godz. 7.00-17.30, a w pozostałe dni – w godz. 7.00-14.30.

W dniach 1 i 3 sierpnia, w godz. 14.00-18.00 planowane są też akcje zdawania krwi na białostockim Rynku Miejskim. Specjalistycznie wyposażony krwiobus pojawi się również w Choroszczy – 2 sierpnia, 9.00-13.00, przy Parafii Rzymskokatolickiej.

Honorowy krwiodawca ratuje ludziom życie, dlatego też przysługują mu pewne przywileje. Na co może liczyć darczyńca? W dniu oddawania krwi pracownikowi (także zatrudnionemu na umowę – zlecenie) przysługuje zwolnienie z całego dnia pracy. Honorowy dawca może też skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej, pod warunkiem, że jego darowizna jest zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa. Osoby, które regularnie oddają krew lub jej składniki i legitymują się legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych.

Dołączamy się do apelu Narodowego Centrum Krwi i zachęcamy do dzielenia się nią – bezcennym darem, życiem.

NSz., pap