KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Nowe inwestycje drogowe w Gminie Choroszcz w 2021 roku

Ubiegłe lata rozwoju Gminy Choroszcz obfitowały w szereg inwestycji związanych, między innymi, z budową dróg. Dość, by wspomnieć o rewitalizacji Rynku 11 Listopada, pl. dr. Z. Brodowicza wraz z przebudową głównych arterii miasta, ulic: J. K. Branickiego, H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Dominikańską. Lecz nie tylko miasto zmieniło swoje oblicze: również choroszczańskie miejscowości zyskały infrastrukturę drogową na miarę współczesnych czasów: Porosły, Łyski, Jeroniki czy Krupniki – to tylko przykłady wielu sołectw, które zostały uzbrojone w tak potrzebne i od lat wyczekiwane szlaki komunikacyjne. Tak, są miejscowości, które czekają na komfortowe skomunikowanie. I pod tym względem rok 2021 w gminie Choroszcz będzie czasem ważnych inwestycji drogowych.

Zadania, które będą realizowane do końca 2021 roku, które już w 2020 roku otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, to:

– przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach, realizowana będzie jako zadanie: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany”. Co się zmieni? Droga zyska konieczne odwodnienia, odpowiednią trwałą podbudowę i nawierzchnię, zostaną zbudowane dojścia do posesji. Wartość całej inwestycji to blisko 500 tys. zł, wysokość dofinansowania z FDS przekracza 230 tys. zł, wkład własny Gminy Choroszcz to więcej – to ponad 260 tys. zł;

– przebudowa drogi gminnej w Barszczewie – realizowana będzie jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny ze skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, poboczami, zjazdami na posesje, a także uporządkowane i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe. Inwestycja pochłonie ponad 1 mln zł; wysokość uzyskanego dofinansowania to ponad 500 tys. zł, zaś wkład własny Gminy Choroszcz przekracza 550 tys. zł;

– przebudowa drogi powiatowej w Porosły-Krupniki – realizowana jako zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B”. Inwestycja kosztować będzie blisko 8,5 mln zł i podzielona jest na poszczególne zadania: przy 50% udziale w kosztach własnych Gminy Choroszcz oraz Powiatu Białostockiego, zostanie zbudowana nowa droga wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i chodnika dla pieszych; dodatkowo zostanie też zbudowany szlak pieszy do miejscowego sklepu „Chorten”. W ramach inwestycji, Gmina Choroszcz w 100% z własnych środków uzbroi drogę w sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Lipowej w Krupnikach i przyłączami w ul. Wierzbowej w Porosłach (co wyniesie ponad 760 tys. zł), na własny koszt wykona też oświetlenie uliczne za kwotę ponad 131 tys. zł;

– przebudowa drogi powiatowej w Oliszkach – realizowane jako zadanie: „Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz)”. Inwestycja oznaczać będzie, że jezdnia zyska nową nawierzchnię, w drodze powstanie sieć kanalizacji deszczowej skutecznie odprowadzająca wody opadowe; całość zostanie uporządkowana, a także zostaną wybudowane chodniki dla pieszych oraz zjazdy na przyległe posesje. Wartość inwestycji osiągnie blisko 980 tys. zł, wysokość uzyskanego dofinansowania oraz wkład własny Gminy Choroszcz wyniosą w równym stopniu ponad 480 tys. zł.

Nowym szlakiem komunikacyjnym w Choroszczy będzie „przebicie” ul. J. Piłsudskiego i budowa mostu na rzece Horodniance. Inwestycja powstaje jako zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy”. W rezultacie powstanie zupełnie nowa przeprawa przez rzekę Horodniankę – most będzie alternatywą dla innych tego typu na wypadek, gdyby z jakichś przyczyn pozostałe zostały wyłączone z ruchu. Wraz z mostem umocnienie zyskają pobliskie skarpy, również miejscowo – dno rzeki. W związku z budową mostu, zostanie także wykonana doprowadzająca do niego droga, chodniki dla pieszych, ścieżki dla rowerzystów, zmodernizowane zostaną przydrożne rowy wód opadowych; droga zostanie uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zyska oświetlenie i monitoring. Koszt tej inwestycji przekroczy 2 mln zł. Wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania to ponad 1 mln zł, zaś wkład własny Gminy Choroszcz to blisko 1,1 mln zł.

Rok 2020 – ze względu na pandemię nie należał do najłatwiejszych. Odczuwa to do tej pory każdy z nas, ale w gminie ani na moment nie zatrzymaliśmy swojego działania i nie zaprzestaliśmy realizacji zaplanowanych inwestycji – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Przed nami kolejny rok pracy i już dziś z radością mogę ogłosić, że kolejne inwestycje drogowe – realizowane głównie w miejscowościach naszej gminy: w Ruszczanach, Oliszkach, Krupnikach czy Barszczewie – będą sprzyjać naszym mieszkańcom w lepszym i bardziej komfortowym skomunikowaniu – dodaje włodarz gminy Choroszcz. I wierzę, że za rok o tej porze będziemy się cieszyć nie tylko Świętami Bożego Narodzenia, ale także kolejnymi zmodernizowanymi drogami w naszej gminie – podsumowuje burmistrz Wardziński. Trudno nam przewiedzieć jakie będą kolejne lata – być może będziemy zmuszeni delikatnie przyhamować ten dynamiczny proces inwestycyjny w naszej gminie – sięga w przyszłość Burmistrz Gminy Choroszcz. Sprawdzaniem będzie rzeczywistość pocovidowa – ona pokaże nam wszystkim, zarówno w naszej gminie, ale w Europie i w kraju w jakiej realnie sytuacji będziemy. Niemniej jednak kolejny rok zapowiada się zadowalająco – przewiduje Burmistrz Choroszczy.