Bez kategorii

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu odejścia

ś.p.
Ryszarda Trypucia

– wieloletniego pracownika
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

pogrążonej w smutku
Rodzinie

składają:

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

wraz z kierownictwem i pracownikami
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wraz z Radnymi Miejskimi w Choroszczy

Dyrekcja i pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy