Wsparcie jednostek OSP w Gminie Choroszcz w 2020 roku

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz otrzymały wsparcie na zakup sprzętu, w tym samochodu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania oraz wykonanie prac remontowych związanych z działalnością ratowniczo-gaśniczą. Szczegółowy wykaz dokonanych działań na rzecz poszczególnych OSP przedstawiamy poniżej.

OSP Choroszcz

1. Remont pomieszczeń garażowych – II etap:

  • wykonanie posadzek w dwóch garażach pod średni i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

 Koszt zadania wyniósł 52 600 zł i został sfinansowany ze środków:
– dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na funkcjonowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 16 000 zł,
– budżetu Gminy Choroszcz – 36 600 zł.

  •  remont ścian i sufitów w pomieszczeniach garażowych – został sfinansowany z budżetu Gminy Choroszcz.

 2. Umundurowanie ochronne i sprzęt o wartości – 10 050 zł:
– ubrania ochronne trzy częściowe (3 kpl.),
– tłumice (5 kpl.).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji przekazanej przez Biebrzański Park Narodowy – 10 000 zł;
– środków własnych OSP Choroszcz – 50 zł.

3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o wartości – 5 260 zł:
– radiotelefon przenośny Motorola DP 4600 z mikrofonogłośnikiem i ładowarką (2 kpl.);
– wąż tłoczny powlekany W75 (4 szt.).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji przekazanej przez Województwo Podlaskie – 5 000 zł;
– środków własnych OSP Choroszcz – 260 zł.

4. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości – 29 840 zł:
– ubrania strażackie trzyczęściowe (7 kpl.);
– radiotelefony przenośne Motorola GP 4600 E z ładowarką i mikrofonogłośnikiem (2 kpl.);
– hełmy strażackie (4 szt.).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 23 072 zł, w ramach  zadania pn. “Profesjonalny, nowoczesny, spełniający obowiązujące wymogi bezpieczeństwa – sprzęt łączności oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników niezbędnym warunkiem sprawnego i skutecznego działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska, dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”;
– dotacji Gminy Choroszcz – 6 000 zł;
– środków własnych OSP Choroszcz – 768 zł.

OSP Klepacze

1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 z napędem uterenowionym 4×4 (nr podwozia: WMAN36ZZ5LY414787, nr rejestracyjny: BIA 7099) – niezbędny do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych – o wartości: 874 530,00 zł:

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanej przez KG PSP z rezerwy celowej COVIT-19 dla realizacji zadania publicznego pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – w kwocie 310 000,00 zł;
– dotacji Gminy Choroszcz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach w kwocie 254 000,00 zł;
– dotacji zakładów bezpieczeń (z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanego przez na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określonej w decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej) –  w kwocie 150 000,00 zł;
– dotacji Województwa Podlaskiego – w kwocie 70 000,00 zł;
 dotacji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – w kwocie 50 000,00 zł;
– dotacji z Powiatu Białostockiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach – w kwocie 40 000,00 zł;
– opłacono ze środków własnych OSP w Klepaczach – w wysokości 530,00 zł.

OSP Złotoria

1. Aparat powietrzny, nadciśnieniowy z maską (2 kpl.) – o wartości 7 200,00 zł

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – w kwocie 5 200 zł;
– dotacji Gminy Choroszcz – w wysokości 2 000,00 zł.

2. Kamera termowizyjna (1 kpl.) – o wartości 7 690,00 zł:

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
– dotacji celowej Województwa Podlaskiego przekazanej przez Gminę Choroszcz – w kwocie 5 000,00 zł,
– środków własnych OSP Złotoria – w kwocie 2 690,00 zł.