Gospodarze z Choroszczy spisali się na medal!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gmina Choroszcz zajęła wysokie V miejsce w województwie podlaskim w konkursie Prezesa GUS w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Gmina Choroszcz znalazła się w czołówce samorządów, w których najwięcej osób spisało się samodzielnie za pośrednictwem internetu. Gratulujemy gospodarzom z Gminy Choroszcz i dziękujemy za zaangażowanie! Spośród puli rolników biorących udział w samospisie, wylosujemy przyznane Gminie tablety. O wynikach poinformujemy Państwa już wkrótce.

Powszechny Spis Rolny, przeprowadzany w 2020 roku, nie był łatwy. Na proces tych ważnych badań nałożyła się pandemia koronawirusa Sars-Cov-2, która nie sprzyjała działaniom spisowym. Niemniej jednak polscy rolnicy, a także gospodarze z Gminy Choroszcz, zaangażowali się w proces. Wysiłek zaowocował świetnym wynikiem: 5. lokata Gminy Choroszcz na 118 samorządów województwa to powód do dumy.

Łącznie do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 z Gminy Choroszcz przystąpiło 929 respondentów, w tym:
– samospisu internetowego dokonało blisko 24% gospodarzy;
– telefonicznie w spisie udział wzięło 18% rolników;
– danych o swoich gospodarstwach rolnych w bezpośrednich wywiadach z rachmistrzami udzieliło ponad 58% badanych.

Gratulujemy choroszczańskim rolnikom i dziękujemy za ich zaangażowanie!

EDIT:

Ponieważ chcemy nagrodzić uczestniczących w samospisie rolników, informowaliśmy,
iż w dniu 4 lutego 2021 roku rozlosujemy nagrody – 4 tablety TabActive2.

Jednakże, ze względów formalnych, wybór nagrodzonych gospodarstw
jesteśmy zmuszeni przełożyć na inny możliwie najbliższy termin.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy.

O nowej dacie wyłonienia nagrodzonych gospodarstw niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dane pozyskane w spisach, także przez Powszechny Spis Rolny są bardzo ważne, ponieważ pozwalają ocenić stan naszego rolnictwa – pokazać jego zasoby, ale i bolączki i na tej podstawie wpływać na kształt polityki rozwoju wsi i rolnictwa zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Gmina Choroszcz zajęła V miejsce w województwie podlaskim w „Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.