Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Choroszcz

Informujemy, iż od 15 lutego br. rodzice mogą podejmować działania związane z rekrutacją dzieci do przedszkoli i szkół w Gminie Choroszcz w przyszłym roku szkolnym 2021/2022. Szczegółowy harmonogram w tej sprawie przedstawiamy poniżej.

Poniżej, w tabeli przedstawiamy obowiązujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych w Gminie Choroszcz:

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka

od 15.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 r.

do 12.03.2021 r.

od 19.04.2021 r.

do 23.04.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 15.03.2001 r.

do 25.03.2021 r.

od 26.04.2021 r.

do 28.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26.03.2021 r.

29.04.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.03.2021 r.

do 01.04.2021 r.

od 30.04.2021 r.

do 06.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.04.2021 r.

07.05.2021 r.

Zawarcie z dyrektorem umowy na świadczenia w wyznaczonych przez placówkę godzinach

od 06.04.2021 r.

do 09.04.2021 r.

od 10.05.2021 r.

do 13.05.2021 r.

Poniżej przedstawiamy dane teleadresowe do placówek oświatowych w Gminie Choroszcz:

* Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy:
– Dyrekcja, sekretariat, klasy IV-VIII:
Siedziba:
 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26A; tel.: +48 85 713 14 80, fax: +48 85 719 10 17;

– klasy 0-III:
Siedziba:
 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 1; tel.: +48 85 719 14 00, fax: +48 85 719 18 47

e-mail: sp@choroszcz.pl; https://sp.choroszcz.pl

* Szkoła Podstawowa w Złotorii:
Siedziba: 16-070 Choroszcz, Złotoria 159A; tel./fax.: +48 665 956 218
e-mail: spzlotoria@choroszcz.pl; https://spzlotoria.edupage.org

* Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy:
Siedziba: 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 4; tel./fax: +48 85 719 10 07
e-mail: ps@choroszcz.pl; www.ps-choroszcz.pl

* Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy:
Siedziba:
 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek SP w Choroszczy; wejście z tyłu budynku), tel.: 609 810 400 e-mail: zlobek@choroszcz.pl

* Czerwone Serduszko – Niepubliczny Żłobek i Przedszkole:
Siedziba:
 16-070 Choroszcz, ul. Bociania 2; tel.: +48 882 559 774
e-mail: biuro@czerwoneserduszko.pl; http://czerwoneserduszko.pl/ 

* Centrum Usług Wspólnych:
Siedziba: ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz; tel./fax: +48 85 719 31 13, +48 85 719 31 78
e-mail: oswiata@choroszcz.pl.

Dokument określający powyższe procedury – Zarządzenie nr 214/2021 Burmistrza Choroszczy w tej sprawie dołączamy poniżej artykułu, w postaci załączników.